Professoren som forsvant

Seks millioner fikk Felix Tschudis stiftelse for å opprette et professorat, men professoren har ingen sett noe til.

STØRE-VENNEN:  Felix Tschudi i Tscudi Shipping Company er engasjert i seiling gjennom Nordøstpassasjen. Rederiet lykkes i 2010 mede å sende sitt første skip til Kina den veien. Foto: Fredrik Varfjell / Scanpix
STØRE-VENNEN: Felix Tschudi i Tscudi Shipping Company er engasjert i seiling gjennom Nordøstpassasjen. Rederiet lykkes i 2010 mede å sende sitt første skip til Kina den veien. Foto: Fredrik Varfjell / ScanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Da utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) oktober 2008 for første gang røpet millionbevilgningen til senteret, initiert av vennen og milliardærrederen Felix Tschudi, var utgangspunktet at pengene skulle finansiere blant annet et professorat.

Under et foredrag for Nordområdesenteret ved Høgskolen i Bodø, sa utenriksministeren at «deler av norsk rederinæring ønsket å opprette et professorat med tilliggende herligheter, knyttet til maritim logistikk i nordområdene», og fortsatte:

- Dette er et spennende prosjekt, som vi i Utenriksdepartementet går inn og støtter krone for krone. De kommer opp med, Tschudi Shipping, seks millioner kroner over fem år, vi legger inn seks millioner kroner over fem år, sa utenriksministeren den gang.

Det ble imidlertid med de tilhørende herlighetene — Nordområde-professoren har ingen sett.

Ble næringstiftelse I tida før Senter for nordområdelogistikk ble en egen stiftelse, ble aktivitet og økonomi administrert fra Høgskolen i Bodø.

Derfor ble UD-millionene i første omgang sendt dit. Både i søknaden og i tilsagnsbrevet fra UD går det klart fram at støtten skulle gå til opprettelsen av et senter i Kirkenes og et gaveprofessorat.

«Det opprettes i første omgang et professorat og en prosjektleder (1/2 stilling)(...)», heter det i tilsagnsbrevet fra UD, og videre: «På sikt er målsettingen å etablere et senter i Kirkenes som kan koordinere virksomheten».

I søknaden til UD er det budsjettert med 1,2 millioner til professoratet i 2009, og totalt seks millioner fram til 2013. Så langt er ikke én krone brukt til dette formålet. Og pengene som er brukt på faglig aktivitet, er i stor grad finansiert med Høgskolens egne midler.

Det skriver rektor Frode Mellemvik i en statusrapport fra august 2009, der Høgskolen i Bodø redegjør for den faglige aktiviteten knyttet til Senter for nordområdelogistikk. Og Mellemvik er klar over problemet.

- Utfordringen som logistikksenteret står overfor er, slik vi ser det, å sikre at den faglige aktiviteten blir slik som forutsatt. Det vil si å få til en langsiktig faglig kunnskapsutvikling gjennom oppbygging av professorat, stipendiater og utdanningsprogram, skriver han i rapporten.

Senter for nordområdelogistikk ble organisert som en næringsstiftelse.

Til Dagbladet sier Mellemvik at det tidlig ble klart at de ikke ville gå for en professorstilling.

- Det virket mer hensiktsmessig å knytte flere personer til dette.

Derfor knyttet vi oss til relevante, akademiske miljøer, eksempelvis flere universiteter i Russland, sier han.

Han er likevel klar på at UD-pengene er brukt i henhold til søknaden, og viser til en stipendiatstilling i bedriftsøkonomi, og at det er skrevet flere mastergradsoppgaver omhandlende logistikk knyttet til sjøtransport og olje- og gassvirksomhet i nordområdene.

- Men hvorfor har Høgskolen i Bodø i stor grad brukt egne midler på dette, og ikke UD-pengene det ble søkt om til dette formålet?

- Vi har vært nøkterne i vår bruk av penger. Noe er finansiert med stiftelsens penger, for eksempel et kurs som ble holdt i Kirkenes, sier Mellemvik, som sitter i styret i stiftelsen.

- Dette ble godkjent av UD etter samråd. At prosjekter endres underveis, er ikke uvanlig, men dette må skje i samråd med UD og på en måte som ikke innebærer grunnleggende endringer i prosjektets karakter. Dette anses ikke å være tilfelle her, sier Støre til Dagbladet.

Tschhudi-initiativ I dag, over tre og et halvt år etter at UD ga de seks millionene, er det ingen professor i Bodø, men logistikksenteret i Kirkenes er på plass.

Her sitter Felix Tschudi som styreleder, og Tschudi Shipping Company har ifølge stiftelsesvedtektene krav på representasjon i styret.

Senteret iverksetter forskning og innhenter kunnskap som i stor grad går på seiling gjennom Nordøstpassasjen.

Tschudi Shipping Company lyktes i 2010 med å sende sitt første skip til Kina den veien. Senter for nordområdelogistikk har rapport fortløpende til Utenriksdepartementet, og den siste utbetalingen, på 1,5 millioner kroner, kom i april 2011.

Dagbladet får opplyst av UD at pengene ved en feil ble sendt til Høgskolen i Bodø.

Meningen var at pengene skulle gå direkte til Tschudis stiftelse.