Professorer dobler lønna

TRONDHEIM (Dagbladet): Medisinprofessorer ved NTNU har flust med styreverv og eierandeler i medisinske foretak.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En særavtale gjør dessuten at de slipper å rapportere virksomheten til ledelsen.

Studentavisa Under Dusken har gjennomgått næringsinteressene til totalt 180 professorer ved Universitetet i Trondheim - heriblant 41 medisinere.

Hver tredje

De fem «biverv»-professorene med størst likningsført inntekt, tjente i gjennomsnitt én million kroner i fjor. Grunnlønna for en NTNU-professor er inntil 532000 kroner. Dette dreier seg om likningsført inntekt.

Professorer ved andre NTNU-fakulteter er like aktive på fritida, men medisinerne har måttet tåle ekstra fokus på mulige habilitetskonflikter. I 1999 la Sosial- og helsedepartementet fram en revidert helsepersonellov som pålegger leger å varsle om sine biverv.

- Ikke gode nok

Medisinprofessorene ved NTNU slipper imidlertid dette. Fakultetet er nemlig unntatt bestemmelsen.

- Vi har ikke gode nok rutiner i dag, og ønsker å forsikre oss om at bivervene tåler dagens lys. Det betyr ikke at det foregår noe galt ved fakultetet. Vi ønsker bare at det formelle skal være i orden, sier dekanus Gunnar Bovim.

Lægeforeningen ser ingen grunn til å praktisere streng meldeplikt, og påpeker heller det positive i at professorene er flinke folk som er attraktive for næringslivet.

- Moralsk sett er det veldig greit: vær åpen og ikke bland kortene, sier sentralstyremedlem Einar Hysing.

Gunnar Bovim deler denne oppfatningen, og sier han føler at samfunnet dobbeltkommuniserer overfor forskere med kontakter i næringslivet.

- På den ene siden er det et ønske at forskerne skal være mer ute i samfunnet. Når vi så er det, blir vi kriminalisert for å være det, sier Bovim.

Dette eier professorene

Studentavisa Under Dusken har undersøkt næringsinteressene til 180 av professorene ved NTNU. 60 av disse ble utelatt på grunn av mulige feilkilder. Samtidig ble inntekten sjekket opp mot siste likning. Denne sier ikke noe om hvor pengene stammer fra. 44 av de 120 professorene er registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund. Denne gruppa hevet i snitt en skattbar lønn på 622000 kroner, 133000 kroner mer enn kollegaene uten biverv.

På medisinsk fakultet står 16 av 41 professorer oppført med styreverv eller eierinteresser. Her er et lite utdrag av hvor noen av dem er engasjert:

Hans Einar Krokan: Eier 50 prosent av Vitomega. Inntekt 2001: ca. 1,33 mill. kr

Per Jynge: Daglig leder i Jyngeinvest. Inntekt 2001: ca. 1,32 mill. kr

Gunnar Leivseth: Eier 50 prosent av Artic Medical. Inntekt 2001: ca. 850000 kr

Anna Midelfart: Eier 66 prosent av Erik Midelfart AS. Inntekt 2001: ca. 730000 kr

Eiliv Brenna: Eier 17 prosent av Olav Brenna tannlege. Inntekt 2001: ca. 690000 kr

Helge Rønningen: Eier 100 prosent av Ortokom. Inntekt 2001: ca. 630000 kr

Odd Georg Nilsen: Eier 11 prosent av Trondheim spesialistlegesenter. Inntekt 2001: ca 600000 kr

Linda White: Eier 14 prosent av Rotating Machinery Specialists. Inntekt 2001: ca. 300000 kr

UT OG INN: Medisinprofessor Hans Einar Kroken er forsker, foredragsholder, samfunnsdebattant og gründer. I fjor tjente han 1,3 millioner kroner, uten å ha dårlig samvittighet.