Professorkrig om «Torgersen-bittet»

- Bittet i Rigmor Johansens bryst er det svært få som kan ha avsatt. På denne bakgrunn har det stor bevisverdi - og er av stor betydning for å belyse Torgersen-saken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette skriver professor Gisle Bang, over 30 års erfaring som rettsodontolog, og er fast rettsmedisinsk sakkyndig.

Bang uttaler seg i forbindelse med Fredrik Fasting Torgersens kamp for gjenopptagelse av drapsdommen. Han mener det er overveiende sannsynlig at bittsporet er avsatt av Torgersen.

Driver tåkelegging

I en rapport til Borgarting lagmannsrett, tilbakeviser Bang kollega Per Holcks anførsler, som konkluderte med å utelukke Torgersen som drapsmann på bakgrunn av bittmerkene.

Professor Bang slutter slik:

«Jeg kan ikke forstå annet enn at dette (Holcks konklusjoner, red.anm.) må betraktes som et partsinnlegg, hvor man gjør maksimalt for å tåkelegge verdien av bittsporet som bevis - og trekker en urimelig konklusjon i den faktiske situasjon.»

Holck kjemper for å bli oppnevnt som sakkyndig i Torgersen-saken. Det har Borgarting lagmannsrett avvist. Avslaget er påkjært til Høyesterett.

I disfavør

Bang skriver at fem rettsoppnevnte odontologer har undersøkt bittet i den dreptes bryst. Alle fem konkluderer med at det er overveiende sannsynlig at det er Torgersens tenner som har avsatt merkene i brystet hennes.

Bang nærmest underkjenner Holcks kvalifikasjoner til å vurdere bittet.

Om Holck skriver Bang at «Han er anatom, det vil si hans fagfelt omfatter den normale oppbygging av kroppen, herunder også kroppens normale anatomi.».

Holck har således ingen faglig bakgrunn som gjør ham kompetent til å uttale seg som sakkyndig i bittsporsaker.»

«Ikke desto mindre tar Holck mål av seg til å være ekspert over ekspertene. Da må man forvente at han er nøyaktig og korrekt i alle sine uttrykk. Jeg finner dette dessverre ikke å være tilfelle.»

«Om noens påstander er meningsløse i denne saken, må det etter mitt skjønn være Holcks,» skriver professor Gisle Bang.

Professor Holck har

ingen faglig bakgrunn som sakkyndigGisle Bang

professor

æltå/SITTEKægtåæltå/YRKEægtåæltå/SITUNDægtå