Proffen og bevisene

Navn: Ståle Eskeland Alder: 56 Yrke: Jussprofessor

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Når tre norske jurister møtes, er der fire meninger. Og minst to av dem er professor Andenæs', sa tidligere statsråd Gudmund Hernes. Professor Ståle Eskeland har sine egne meninger om det aller meste, og mest av alt om forbrytelse og straff. Han er da også professor i strafferett ved Universitetet i Oslo. Når han i en kronikk i Aftenposten fastslår at Fredrik Fasting Torgersen ble dømt for mord uten tilstrekkelig bevis, mener enkelte at professoren har misbrukt denne posisjonen.

Eskeland selv mener han bare gjør sin plikt som uavhengig ekspert i rettssikkerhetens tjeneste. Torgersen-saken er ikke den første saken han har uttalt seg om. Han har i en årrekke gått offentlig ut i saker som har stått for retten. Han har kritisert påtalemyndighet og politi og har ikke bare godord til norske domstoler heller. Høyesterett er, ifølge Eskeland, ingen utpreget garantist for rettssikkerheten. Det fastslo han i sin doktoravhandling.

For vel et år siden fantes det knapt en jurist med tro på at Fredrik Fasting Torgersen kunne gjøre seg noe håp om å få saken sin gjenopptatt. Saken var en myte allerede mens han sonet sin livstidsdom, og de aller fleste hadde gjort seg opp en mening om skyld eller uskyld, nærmest uavhengig av bevisene fra 1958. Det er disse bevisene professoren nå går gjennom, ett for ett. Og han fastslår at det som ble ansett som sikre bevis for 41 år siden, nå smuldrer opp. Han retter flengende kritikk mot daværende statsadvokat L.J. Dorenfeldt og hevder at både påtalemyndigheten og de rettsmedisinsk sakkyndige villedet lagmannsretten.

Det er sterk kost. Fullt på høyde med den kritikken Jens Bjørneboe formulerte i et forgjeves forsøk på gjenopptakelse av saken. Bjørneboe kunne man avfeie som forfatter, Ståle Eskeland er en av kongerikets fremste eksperter på strafferett. Som altså avviser tannbevis, avføringsrester og barnåler i buksebretten. Og påpeker at ingen noen gang har sett Fasting Torgersen i nærheten av den 16 år gamle jenta han ble dømt for å ha drept.

Eskeland risikerer kanskje å bli avvist fordi han er en utpreget systemkritiker. Og idealist. Men de som kjenner ham bruker like ofte betegnelsen realist. Han har en klippefast tro på at langsiktig og grundig jobbing for rettssikkerheten vil føre fram til slutt. Han er fembarnsfar fra Vinderen i Oslo med mye humor. Han kan nok trenge den de nærmeste dagene.