Program utenom tur

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Allerede i går presenterte Jens Stoltenberg forslaget til Arbeiderpartiets plattform for kommunevalget neste høst. Programmet kommer i tillegg til partiets program for stortingsvalget i fjor, og skal gjennomføres i løpet av inneværende periode. De sakene partiet skal satse på ved kommunevalget, må også vedtas av Stortinget. Derfor er det dokumentet Stoltenberg la fram i går, og som skal behandles i partiorganisasjonen fram til landsmøtet i november, en bekreftelse på at Arbeiderpartiet sårt trenger saker som kan bringe det på offensiven i den politiske debatten. Derfor blir det også urimelig å sammenlikne prislappen på dette programmet med andre partiers løfter ved stortingsvalget, slik Stoltenberg gjorde i går.
  • Arbeiderpartiets forslag om å lovfeste full barnehagedekning og halvere foreldrebetalingen, fikk mesteparten av oppmerksomheten i går. Dette likner mye på det opplegget SV og Frp har lagt fram, men Arbeiderpartiet vil arbeide for et bredt kompromiss på Stortinget, slik det skjedde med eldresatsingen. Det må bygges 40000 nye barnehageplasser innen 2005, og prisen er beregnet til rundt 4,5 milliarder årlig. Det vil være et betydelig løft, og legge beslag på store deler av den merinntekten staten regner med å få i åra framover. Det er gledelig hvis det kan oppnås politisk enighet om dette. Men det må jo skje på bekostning av andre gode formål. Det må politikerne ta med i regnskapet.
  • Programmet inneholder også en pensjonsreform. Oljefondet skal omdannes til et pensjonsfond, med de følgene det må få for å bruke avkastningen til andre ting. Men det er en kjensgjerning at pensjonsutbetalingene har sakket akterut og blitt stadig utvannet i forhold til de opprinnelige planene for folketrygden. En regulering i tråd med lønnsutviklingen samtidig som tidligere omsorgsarbeid skal gis pensjonsrettigheter, høres derfor rimelig ut. Vi går ut fra at dette også blir konklusjonen fra utvalget med Sigbjørn Johnsen som leder. Derfor bør en slik reform samle bred støtte i Stortinget.