- Prostituerte må slippe skatt

Stortingspolitiker Inga Marte Thorkildsen mener skattekrav mot prostituerte er uhørt, og vurderer et privat lovforslag om skattefrihet for sexsalg.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«Tina» fikk en restskatt på 110000 kroner da hun fortalte likningskontoret at hun var prostituert. - Det føles veldig urettferdig å bli skjønnsliknet og ilagt en så høy skatt bare fordi likningskontoret tilfeldigvis fikk vite at jeg levde som prostituert. Jeg ville ut av dette yrket, men restskatten har tvunget meg til å fortsette å selge sex, sier 32 år gamle «Tina».

Hun får full støtte av stortingspolitiker Inga Marte Thorkildsen (SV) i justiskomiteen, som denne uka ble oppsøkt av «Tina» og hennes kollega «Charlotte». Begge har jobbet ved ulike massasjeinstitutter i hovedstaden i flere år. I motsetning til «Tina» er «Charlotte» ikke blitt avkrevd skatt. Ifølge kvinnene er det svært sjelden at prostituerte blir plaget av likningsmyndighetene.

- Jeg mener det burde være en selvfølge at prostituerte ikke skal betale skatt, fordi det betyr en indirekte anerkjennelse av at dette er et hvilket som helst yrke.

Det er moralsk forkastelig av staten å tjene penger på prostitusjon. I tillegg innebærer dette i visse tilfeller at noen må fortsette å prostituere seg for å kunne betale baksmellen. Dermed fungerer staten som en slags hallik, sier Thorkildsen.

Får ikke sykepenger

- Prostituerte mottar ikke sykepenger og opparbeider seg ikke pensjonspoeng. De får dermed ikke nyte godt av velferdsgoder vi andre får, og som er rettigheter vi andre forutsetter å nyte godt av fordi vi bidrar til fellesskapet, sier Thorkildsen.

- Men dersom prostituerte starter enmannsforetak, bak titler som massøser eller personlige trenere, og melder fra til Brønnøysund-registrene, opparbeider de seg jo visse rettigheter?

- Det kan hende det er slik i teorien, men i praksis er det nok vanskelig å få for eksempel sykepenger. Dessuten er det ikke ønskelig med en situasjon der prostituerte får slike rettigheter, fordi vi da må akseptere dette som et yrke på lik linje med andre yrker, sier Thorkildsen.

Hun vil nå rette spørsmål til finansministeren for å høre om han mener det er greit med slike skattekrav mot prostituerte, og om myndighetene også stiller opp med sykepenger og pensjonspoeng, og dermed anerkjenner prostitusjon som et yrke.

- Jeg vil vurdere å legge fram et privat lovforslag om at det ikke skal være lov å kreve disse jentene for skatt, sier Thorkildsen.

Hadde penger i banken

Bakgrunnen for skattekravet mot «Tina» var at likningskontoret oppdaget at hun hadde drøyt 300000 kroner på sin bankkonto. Disse pengene var spart opp over lengre tid med sikte på kjøp av egen bolig. Da likningskontoret kontaktet henne og spurte hvor pengene kom fra, svarte «Tina» at de kom fra prostitusjonsvirksomhet, og at hun anså denne inntekten for å være skattefri.

Likningskontoret henviste så til en uttalelse fra Finansdepartementet 12. april 1996:

«Departementet antar at inntekt vunnet ved prostitusjon ikke prinsipielt kan anses utelukket fra skatteplikt etter alminnelige regler i skattelovens prgf.42 første ledd. Det kan således ikke legges til grunn at en inntekt fra prostitusjonsvirksomhet er skattefri fordi om skattyter oppgir å ha ervervet inntekten fra prostitusjonsvirksomhet, forutsatt at de øvrige vilkår for skattlegging er tilstede.»

- Dersom prostituerte skal skattlegges på vanlig måte, bør de jo også få anledning til å selge sine tjenester åpent, mener «Tina».

Hun mener likningskontoret kunne nøyd seg med å kreve formuesskatt.

Prostituertes Interesseorganisasjon, Pion, har på vegne av «Tina» krevd skattekravet opphevet.

Men ifølge infodirektør Lise Halvorsen i Skattedirektoratet skattlegges slik inntekt etter de vanlige reglene i skatteloven.

MORALSK FORKASTELIG: - Det er moralsk forkastelig av staten å tjene penger på prostitusjon. I tillegg innebærer dette i visse tilfeller at noen må fortsette å prostituere seg for å kunne betale baksmellen. Dermed fungerer staten som en slags hallik, sier Inga Marie Thorkildsen (SV).