LA FRAM TRUSSELVURDERING: Knut Storberget og Janne Kristiansen. Foto: Bjørn Langsem/Dagbladet
LA FRAM TRUSSELVURDERING: Knut Storberget og Janne Kristiansen. Foto: Bjørn Langsem/DagbladetVis mer

PST frykter norske terror-reiser

Legger fram trusselvurdering nå. - Vi ser et nytt trusselbilde, sier PST-sjef Janne Kristiansen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet): - Vi ser et nytt trusselbilde, sier PST-sjef Janne Kristiansen under fremleggelsen av (Dagbladet): - Vi ser et nytt trusselbilde, sier PST-sjef Janne Kristiansen under fremleggelsen av PSTs trusselvurdering i dag. Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret for norske islamister som drar til utlandet for terrortrening. På grunn av den store strømmen av reisende til land som Afghanistan, Pakistan, og Somalia, er det vanskelig å identifisere potensielle farer, sier Politiets sikkerhetstjeneste (PST). I dag la de fram sin årlige trusselvurdering. - Personer som returnerer fra opphold i treningsleire, vil kunne utgjøre en direkte trussel ved at de har fått kamperfaring og blitt ideologisk påvirket til å gjennomføre terroraksjoner, skriver PST. -Forherliger vold I sin rapport sier PST at de norske islamistiske miljøene er små, men at det fortsatt foregår en radikalisering flere steder. - Noen få karismatiske lederskikkelser legitimerer og forherliger bruk av vold som et politisk virkemiddel og oppfordrer andre til å støtte ekstreme islamistiske organisasjoner i utlandet, står det i rapporten. De mener også ekstremister bruker symbolsaker for å mobilisere støtte. «Viktige symbol-saker, som for eksempel striden rundt karikatur-tegningene, motiverer fortsatt ekstreme islamister til å planlegge terroraksjoner mot europeiske interesser. Ekstreme islamister utnytter også symbolsaker bevisst i sin ideologiske propaganda for å mobilisere støtte.», skriver PST i trusselvurderingen. Radikalisering PST-sjef Janne Kristiansen understreker at det fremdeles pågår radikalisering i enkelte av de ekstreme islamistiske miljøene i Norge og at noen få karismatiske lederskikkelser legitimerer og forherliger bruk av vold som et politisk virkemiddel, - Radikaliseringen forsterkes og gjøres mer permanent. Situasjonen blir mer lik den i land der terroraksjoner er gjennomført, eller forsøkt gjennomført, sier PST-sjefen. Hun knytter utviklingen til Norges rolle i verden. - Norge har blitt et synligere fiende, blant annet gjennom oppmerksomhet rundt publisering av ulike tegninger av profeten, og ved vår tilstedeværelse i Afghanistan, sier Kristiansen. PST mener høyre- og venstreekstreme grupper ikke vil ikke utgjøre noen alvorlig trussel mot norsk styresett og demokrati i 2010 og mener at de voldelige delene av miljøene står svakere enn tidligere." href="http://www.dagbladet.no/admin/labrador/%7C%7C%7C%20%28Dagbladet%29:%20-%20Vi%20ser%20et%20nytt%20trusselbilde,%20sier%20PST-sjef%20Janne%20Kristiansen%20under%20fremleggelsen%20av%20PSTs%20trusselvurdering%20i%20dag.%20%20Politiets%20sikkerhetstjeneste%20er%20bekymret%20for%20norske%20islamister%20som%20drar%20til%20utlandet%20for%20terrortrening.%20P%C3%A5%20grunn%20av%20den%20store%20str%C3%B8mmen%20av%20reisende%20til%20land%20som%20Afghanistan,%20Pakistan,%20og%20Somalia,%20er%20det%20vanskelig%20%C3%A5%20identifisere%20potensielle%20farer,%20sier%20Politiets%20sikkerhetstjeneste%20%28PST%29.%20%20I%20dag%20la%20de%20fram%20sin%20%C3%A5rlige%20trusselvurdering.%20%20-%20Personer%20som%20returnerer%20fra%20opphold%20i%20treningsleire,%20vil%20kunne%20utgj%C3%B8re%20en%20direkte%20trussel%20ved%20at%20de%20har%20f%C3%A5tt%20kamperfaring%20og%20blitt%20ideologisk%20p%C3%A5virket%20til%20%C3%A5%20gjennomf%C3%B8re%20terroraksjoner,%20skriver%20PST.%20%20-Forherliger%20vold%20I%20sin%20rapport%20sier%20PST%20at%20de%20norske%20islamistiske%20milj%C3%B8ene%20er%20sm%C3%A5,%20men%20at%20det%20fortsatt%20foreg%C3%A5r%20en%20radikalisering%20flere%20steder.%20%20-%20Noen%20f%C3%A5%20karismatiske%20lederskikkelser%20legitimerer%20og%20forherliger%20bruk%20av%20vold%20som%20et%20politisk%20virkemiddel%20og%20oppfordrer%20andre%20til%20%C3%A5%20st%C3%B8tte%20ekstreme%20islamistiske%20organisasjoner%20i%20utlandet,%20st%C3%A5r%20det%20i%20rapporten.%20%20De%20mener%20ogs%C3%A5%20ekstremister%20bruker%20symbolsaker%20for%20%C3%A5%20mobilisere%20st%C3%B8tte.%20%20%C2%ABViktige%20symbol-saker,%20som%20for%20eksempel%20striden%20rundt%20karikatur-tegningene,%20motiverer%20fortsatt%20ekstreme%20islamister%20til%20%C3%A5%20planlegge%20terroraksjoner%20mot%20europeiske%20interesser.%20Ekstreme%20islamister%20utnytter%20ogs%C3%A5%20symbolsaker%20bevisst%20i%20sin%20ideologiske%20propaganda%20for%20%C3%A5%20mobilisere%20st%C3%B8tte.%C2%BB,%20skriver%20PST%20i%20trusselvurderingen.%20%20Radikalisering%20PST-sjef%20Janne%20Kristiansen%20understreker%20at%20det%20fremdeles%20p%C3%A5g%C3%A5r%20radikalisering%20i%20enkelte%20av%20de%20ekstreme%20islamistiske%20milj%C3%B8ene%20i%20Norge%20og%20at%20noen%20f%C3%A5%20karismatiske%20lederskikkelser%20legitimerer%20og%20forherliger%20bruk%20av%20vold%20som%20et%20politisk%20virkemiddel,%20%20-%20Radikaliseringen%20forsterkes%20og%20gj%C3%B8res%20mer%20permanent.%20Situasjonen%20blir%20mer%20lik%20den%20i%20land%20der%20terroraksjoner%20er%20gjennomf%C3%B8rt,%20eller%20fors%C3%B8kt%20gjennomf%C3%B8rt,%20sier%20PST-sjefen.%20%20Hun%20knytter%20utviklingen%20til%20Norges%20rolle%20i%20verden.%20%20-%20Norge%20har%20blitt%20et%20synligere%20fiende,%20blant%20annet%20gjennom%20oppmerksomhet%20rundt%20publisering%20av%20ulike%20tegninger%20av%20profeten,%20og%20ved%20v%C3%A5r%20tilstedev%C3%A6relse%20i%20Afghanistan,%20sier%20Kristiansen.%20%20PST%20mener%20h%C3%B8yre-%20og%20venstreekstreme%20grupper%20ikke%20vil%20ikke%20utgj%C3%B8re%20noen%20alvorlig%20trussel%20mot%20norsk%20styresett%20og%20demokrati%20i%202010%20og%20mener%20at%20de%20voldelige%20delene%20av%20milj%C3%B8ene%20st%C3%A5r%20svakere%20enn%20tidligere.">PSTs trusselvurdering i dag.

Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret for norske islamister som drar til utlandet for terrortrening. På grunn av den store strømmen av reisende til land som Afghanistan, Pakistan, og Somalia, er det vanskelig å identifisere potensielle farer, sier Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

I dag la de fram sin årlige trusselvurdering.

- Personer som returnerer fra opphold i treningsleire, vil kunne utgjøre en direkte trussel ved at de har fått kamperfaring og blitt ideologisk påvirket til å gjennomføre terroraksjoner, skriver PST.

-Forherliger vold I sin rapport sier PST at de norske islamistiske miljøene er små, men at det fortsatt foregår en radikalisering flere steder.

- Noen få karismatiske lederskikkelser legitimerer og forherliger bruk av vold som et politisk virkemiddel og oppfordrer andre til å støtte ekstreme islamistiske organisasjoner i utlandet, står det i rapporten.

De mener også ekstremister bruker symbolsaker for å mobilisere støtte.

«Viktige symbol-saker, som for eksempel striden rundt karikatur-tegningene, motiverer fortsatt ekstreme islamister til å planlegge terroraksjoner mot europeiske interesser. Ekstreme islamister utnytter også symbolsaker bevisst i sin ideologiske propaganda for å mobilisere støtte.», skriver PST i trusselvurderingen.

RadikaliseringPST-sjef Janne Kristiansen understreker at det fremdeles pågår radikalisering i enkelte av de ekstreme islamistiske miljøene i Norge og at noen få karismatiske lederskikkelser legitimerer og forherliger bruk av vold som et politisk virkemiddel,

- Radikaliseringen forsterkes og gjøres mer permanent. Situasjonen blir mer lik den i land der terroraksjoner er gjennomført, eller forsøkt gjennomført, sier PST-sjefen.

Hun knytter utviklingen til Norges rolle i verden.

- Norge har blitt et synligere fiende, blant annet gjennom oppmerksomhet rundt publisering av ulike tegninger av profeten, og ved vår tilstedeværelse i Afghanistan, sier Kristiansen.

PST mener høyre- og venstreekstreme grupper ikke vil ikke utgjøre noen alvorlig trussel mot norsk styresett og demokrati i 2010 og mener at de voldelige delene av miljøene står svakere enn tidligere.