PST: Ingen funn tyder på falske basestasjoner

PST avviser at Aftenpostens «funn» dokumenterer falske basestasjoner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): PST-sjef Benedicte Bjørnland sier at etterforskingen deres etter Aftenpostens «avsløring» av falske basestasjoner viser at det ikke er noen grunn til å tro at falske basestasjoner har vært i bruk. Signalene Aftenposten fanget opp og mener er sannsynlige falske basestasjoner kommer i følge PST fra Netcom eller Telenor.

Aftenposten skrev i desember i fjor om at såkalte IMSI-fangere, som kan overvåke mobiltrafikk, var utplassert ved Stortinget, Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, Parkveien, Aker Brygge, Tjuvholmen og Lysaker.
Også i forretningsområdet på Sørenga kan det ha pågått mobilovervåking.
Aftenposten konkluderte med at funnene dokumenterte at Stortinget og statsministeren overvåkes.

- Vår konklusjon er at de ikke er funnet indikasjoner på bruk av falske basestasjoner eller IMSI-fangere i det grunnlagsmaterialet som Aftenposten har basert sine artikler på, sier Bjørnland.

Hun sier at hun er fornøyd med at Aftenposten har satt problemet med mulig overvåking av mobilnettet på dagsorden.

- Men jeg vil påpeke at det trengs en profesjonell tilnærming til dette feltet. Muligheter for feiltolking er mange og det trengs oppdaterte opplysninger fra teletilbyderne for å tolke slike resultater og trekke de riktige konklusjonene, sier hun.

Mye feilaktig Hun sier at det fortsatt gjenstår etterforsking i saken, men at de av hensyn til den offentlige debatten har valgt å presentere sine foreløpige konklusjoner i dag.

- Vi betrakter oss ferdige med den delen av saken som omhandler Aftenpostens funn. Vi registrerer at det gjengis mye informasjon i offentligheten om denne saken som er feilaktig.

PST har selv, både før og etter Aftenpostens avsløring, gjort egne undersøkelser om bruk av falske basestasjoner.

- PST er opptatt av å bidra til å jobbe aktivt for å hindre fremmede staters muligheter til å avlytte norsk mobiltrafikk. Vi har derfor gjort egne undersøkelser ved flere anledninger på flere forskjellige steder. Vi har ønsket å undersøke om falske basestasjoner er i bruk ved særlig kritiske steder. Vi har ved disse undersøkelsene ikke avdekket at falske basestasjoner er i bruk, sier Bjørnland.

Startet etterforskning Etter først å ha fått kritikk blant annet fra politisk hold for å ha inntatt en for tilbakelent holdning til Aftenpostens avsløringer, innledet PST etterforskning noen dager senere.

Hensikten er å ta rede på om det foregår eller har foregått «ulovlig etterretningsvirksomhet til fordel for fremmede stater», som det het i begrunnelsen.

Omtrent samtidig meldte Aftenposten at signalene fra overvåkingsutstyret borte, trolig fordi IMSI-fangerne var slått av eller fjernet. Men i følge PSTs målinger er det samsvar mellom de måleresultatene Aftenposten baserte sin «avsløring» på, og de målingene PST selv gjorde like etterpå.

Under etterforskingen har PST samarbeidet med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og E-tjenesten.

- Degge disse etatene er enige med PST i konklusjonene, sier Bjørnland.

Både E-tjenesten og PSTs funn korresponderer med Aftenpostens funn, men tjenestene har altså funnet naturlige forklaringer på at disse signalene blir sendt ut.

Aftenpostens tekniske arbeid med dataene får hard medfart fra PSTs etterforskere. De kritiserer:

• At avisa ikke skaffet seg et godt nok bilde av normalsituasjonen, altså hvordan signalbildet ser ut uten falske basestasjoner eller IMSI-fangere i bruk.
• At målingene ble tatt opp i løpet av for kort tid.
• At personene som gjorde målingene var i bevegelse da det ble målt.
• At de ikke har forholdt seg til at basestasjoner fra både Netcom og Telenor finnes i samme område.

Forskere undersøkte og På eget initiativ har også forskningssenteret Simula gått gjennom de dataene Aftenposten har publisert og oppgir som grunnlag for sin «avsløring».
- Våre funn er at disse dataene hverken bekrefter eller avkrefter at det har vært brukt falske basestasjoner eller IMSI-fangere i det aktuelle tidsrom. De tingene Aftenposten omtaler som tegn på falske basestasjoner kan også være naturlige signaler som finnes i telenettet, sier seksjons-direktør og professor i informatikk Olav Lysne, til Dagbladet.

PST bruker IMSI-fangere Det er på det rene at PST selv bruker falske basestasjoner i saker som er under etterforskning. Det har tjenesten lovhjemmel til etter Stortingets vedtak sommeren 2013, men politikerne forutsatte at tilsynsmyndighetene skulle varsles hver gang det ble satt opp en IMSI-fanger.

Men inntil avsløringene før jul hadde PST aldri varslet om slik bruk, fordi tjenesten mener varsling bryter med taushetsplikten.

AVSLØRING: Aftenpostens førsteside 13. desember 2014
AVSLØRING: Aftenpostens førsteside 13. desember 2014 Vis mer

- All vår bruk av IMSI-fangere er lovlig og vi innhenter alltid rettens kjennelse. Vi er i tillegg underlagt et kontrollregime med EOS-utvalgets inspeksjoner annen hver måned. Det har blitt innført en varslingsplikt til Nkom når vi bruker disse metodene, og PST annerkjenner den varslingsplikten. Men det ligger en motsetningsforhold mellom den varslingsplikten og den taushetsplikten vi har etter politiloven, sier hun.

Hun viser til at Justisdepartementet i høst konkluderte med at PST skulle varsle Nkom uansett taushetsplikten og at PST etter dette har forholdt seg til dette.

De siste tre årene har PST brukt IMSI-fangere ved 30 anledninger i Oslo-området, opplyser hun.

- Det er uansett slik at PSTs bruk av IMSI-fangere ikke har hatt noen innvirkning på Aftenpostens innsamling av data og det materialet de har trukket sine konklusjoner på grunnlag av.

Aftenposten: - Vi er litt overraska Aftenpostens nyhetsredaktør Håkon Borud sier avisa nå skal gjennomgå PSTs rapport. 

- Foreløpig har vi ikke hatt tid til å tolke PSTs utspill, men vi registrerer at de konkluderer helt motsatt av den tekniske ekspertisen vi har brukt. Og så er vi litt overraska over at de konkluderer så kontant uten å selv teste utstyret vi har brukt, sier han til Dagbladet.

- Det er også viktig å nevne at PST ikke startet sine etterforskninger før etter vi publiserte, og da viser våre målinger at signalene forsvant. Jeg syntes de geografiske områdene vi mener å ha funnet signalene i er interessant. Er det tilfeldig at vi fant dette akkurat ved Stortinget, regjeringskvartalet, ambassadestrøket og ved finansmiljøet?

- Har Aftenposten trukket slutninger det ikke er grunnlag for?

- Nasjonal sikkerhetsmyndighet gjorde selv målinger etter opplysninger fra våre journalister og konkluderte da med at det sannsynligvis finnes falske basestasjoner slik Aftenposten har avslørt, så nei vi mener ikke det, men nå starter det journalistiske arbeidet med å gjennomgå PSTs rapport, og det skal vi gjøre på vanlig nøktern måte, sier Borud.

Aftenposten mottok sist helg et Skup-diplom for arbeidet med saken. Avisas rapport om hvordan de jobbet med saken kan du lese HER.

(NTB)

Oslo 20150326
PST holder pressekonferanse i anledning mobilovervåkningssaken
Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
Oslo 20150326 PST holder pressekonferanse i anledning mobilovervåkningssaken Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet Vis mer