Terrortrussel i Norge:

PST justerer ned risikoen for terror i Norge

PST mener det er «mulig» at et terrorangrep vil bli forsøkt gjennomført i Norge. Risikoen er nedjustert. Tidligere anså PST det som «sannsynlig» med et angrep.

Bakgrunnen er endringer i trusselbildet den senere tid, skriver PST i en melding onsdag.

PST påpeker samtidig at terrortrusselen mot mange vestlige land fortsatt er alvorlig, og trusselen er grenseoverskridende.

– En eventuell terroraksjon i Norge vil sannsynligvis være av samme type som man har sett ellers i Europa. Dette betyr at metoder som bruk av kniv og kjøretøy mot mål med få sikringstiltak og mange sivile er aktuelle her også, mener PST.

(NTB)