FÅR KRITIKK: Politets sikkerhetstjeneste (PST) får kritikk av EOS-utvalget for sin lagring av kommunikasjon mellom advokat og klient. Her er PST-sjef Benedicte Bjørnland sammen med justisminister Anders Anundsen da PSTs trusselvurdering for 2014 ble lagt fram. Foto: Nina Hansen / DAGBLADET
FÅR KRITIKK: Politets sikkerhetstjeneste (PST) får kritikk av EOS-utvalget for sin lagring av kommunikasjon mellom advokat og klient. Her er PST-sjef Benedicte Bjørnland sammen med justisminister Anders Anundsen da PSTs trusselvurdering for 2014 ble lagt fram. Foto: Nina Hansen / DAGBLADETVis mer

PST lagret advokatsamtaler - får kritikk fra EOS-utvalget

PST brøt reglene ved å lagre store mengder informasjon fra kommunikasjon mellom advokater og klienter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det kommer fram i årsrapporten fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget). Rapporten overleveres stortingspresident Olemic Thommessen (H) av utvalgsleder Eldbjørg Løwer tirsdag.

I en kontroll avdekket utvalget at PST på et fellesområde i sitt datasystem hadde latt være å slette en stor mengde informasjon som stammet fra fortrolig kommunikasjon mellom advokat og klient gjennom blant annet avlytting.

Menneskerettsbrudd Utvalget viser til at kommunikasjon mellom advokat og klient nyter et særlig vern etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 8. - Uberettiget lagring av slik kommunikasjon utgjør et brudd på konvensjonsbestemmelsen, heter det i årsrapporten.

EOS-utvalget viser til en offentlig utredning hvor det heter at Politiets sikkerhetstjeneste (PST), dersom de blir klar over at en fortrolig samtale mellom advokat og klient avlyttes, straks må skru av eller stanse avlyttingen.

PST beklaget ifølge rapporten at det lå igjen informasjon av denne typen i datasystemet. Over en tredel av inspeksjonene i 2013 var rettet mot PST.

Ber om avklaring EOS-utvalget ber i årsrapporten også om at Stortinget avklarer hvilken innsynsrett EOS-utvalget har i Etterretningstjenesten i Forsvaret.

Utvalget ber i tillegg om en avklaring av hvordan en tvist mellom dem og E-tjenesten om innsyn skal løses.

- Avklaringen vil være avgjørende for intensiteten i og karakteren av utvalgets kontroll med E-tjenesten, skriver EOS-utvalget.

Nåla i høystakken Utvalget problematiserer i rapporten også personvern og teknologi.

- Den teknologiske utviklingen utfordrer hensynet til personvernet, som settes på prøve dersom hemmelige tjenester mener at man trenger hele ?høystakken» for å finne ?nålen», heter det i rapporten.

Utvalget har i 2013 mottatt 47 klager, mot henholdsvis 21 og 29 klager i 2011 og 2012.
NTB