TELEFONTRØBBEL: Tidligere fiskeriminister Per Sandberg. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
TELEFONTRØBBEL: Tidligere fiskeriminister Per Sandberg. Foto: Heiko Junge / NTB scanpixVis mer

PST mener det er sannsynlig at Sandbergs mobil er blitt misbrukt

Sandbergs mobil kan ha blitt misbrukt av Kina og Iran.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer risikoen ved at Per Sandberg brøt instruksen og tok med tjenestetelefonen til Kina og Iran som «høy».

PSTs konklusjon er at det er sannsynlig at Sandbergs sikkerhetsbrudd har ført til at fremmede etteretningstjenester har fått tilgang til informasjon.

DETTE ER SAKEN: Politisk redaktør i Dagbladet, Geir Ramnefjell, forklarer hvorfor Sandberg-saken er er en unik sak for Solberg-regjeringen. Han mener det er mange ubesvarte spørsmål som må stilles når Per Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes møter pressen senere i dag. Reporter/video: Emilie Rydning Vis mer

Det melder Aftenposten.

Omfattende mobilbruk

Tidligere fiskerimininster Per Sandberg har sendt en stor mengde SMS-er og hatt flere telefonsamtaler mens han var på ferie i Iran i sommer. Ifølge dokumenter som NRK tidligere har fått innsyn i.

Sandbergs omstridte ferietur, hvor han tok med seg jobbtelefonen, har vakt sterke reaksjoner. Sandberg varslet ikke statsministerens kontor om sin reise. Valget om ikke å varsle førte til slutt til at Sandberg gikk av som fiskeriminister 13. august.

Høy risiko

Erna Solberg har vært tydelig på at Sandberg har brutt sikkerhetsreglene ved å ta med seg jobbtelefonen til Iran. PST konfiskerte Sandbergs telefon etter at han kom hjem fra ferieturen.

Politiets sikkerhetstjeneste har, ifølge brevet, informert Justis- og beredskapsdepartementet om at risikoen ved Sandbergs mobilbruk vurderes som høy.

I brevet står det blant annet at kommunikasjonen til og fra telefonen enkelt vil kunne avlyttes uten at bruker av telefonen oppdager det, så lenge brukeren befinner seg på et utenlandsk mobilnett.

Telefon sårbar etter hjemkomst

Ifølge PST er slik kapasitet er etablert i mobilnettverkene i Kina og Iran og at selve kommunikasjonen enkelt kan avlyttes av det besøkte landets myndigheter. Ifølge PST er mobiltelefonene mer sårbare for avlytting i utlandet.

I brevet står det videre at:

«Når telefonen befinner seg i et annet land, som Iran eller Kina, vil disse landenes myndigheter kunne gjennomføre tekniske operasjoner, herunder det å skaffe seg tilgang til telefonen, lovlig og uten risiko. Det understrekes at telefonen kan fortsette å være kompromittert også etter at den er kommet hjem til Norge, og uautoriserte aktører vil fortsette å hente ut informasjon fra telefonen så lenge den er kompromittert - uavhengig av hvor den befinner seg».

«I tillegg vil en kompromittering av telefonen også kunne føre til at aktører får mulighet til å aktivere telefonens mikrofon eller kamera», heter det i brevet.

Har selv ansvaret

PST har også skrevet i sin vurdering at en norsk statsråd er et etterretningsmål for både Iran og Kina, PST har ikke fokusert på innholdet på Sandbergs mobiltelefon eller mobilbruken til Sandberg under hans opphold i Iran og Kina.

Statsminister Solberg understreker i brevet at det er hvert enkelt departements ansvar å vurdere sikkerhetsrisikoen i egen virksomhet og sektor.

Har kompetanse til å vurdere

I brevet signert Solberg er det også stilt spørsmål til PST om hvorvidt departementene har kompetanse nok til å gjøre disse vurderingene. Konklusjonen fra PST er at dét har de. I brevet heter det:

«Regjeringsapparatet, inklusive alle departementene, er viet særlig oppmerksomhet i PSTs forebyggende arbeid de siste årene [...] Et departement vil naturligvis ikke besitte tilsvarende sikkerhets- og etterretningskompetanse som etterretningsorganisasjoner eller sikkerhetsmyndigheter. Likevel er det slik at departementene selv kjenner sin egenart best, og derfor vil være de rette til å vurdere risiko etter råd og veiledning fra spesialistene.»