PST mener flere av fremmedkrigerne fra Norge er drept i Syria

Omtrent 30 av de 100 norsktilknyttede fremmedkrigerne i Syria og Irak har blitt drept, mener PST.

Tidligere har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) operert med omtrent 20 drepte. Nå er tallet oppjustert med ti, skriver Nettavisen.

Av de 100 mener PST at 40 har returnert til Norge, og at 30 fortsatt er i Syria eller Irak. Seniorrådgiver Martin Bernsen opplyser at situasjonen er usikker, og tallene er derfor omtrentlige. Flere av de gjenværende kan være drept.

Få fremmedkrigere har vendt tilbake til Norge. Det kan skyldes at de er døde, at det er vanskelig å komme seg ut eller risikoen for lang fengselsstraff i Norge, forklarer Bernsen.

PST kjenner til ti kvinner som har dratt fra Norge for å slutte seg til kalifatet til IS. Tidligere er det omtalt at det er født ti barn med norsk tilknytning der. Bernsen tror det tallet også er høyere nå.

(NTB)