OVERLEVERER: Leder for EOS-utvalget (Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste), Eldbjørg Løwer overleverer årsmeldingen for 2012 til Stortingetspresident  Dag Terje Andersen torsdag. Foto: Torbjørn Berg / Dagbladet
OVERLEVERER: Leder for EOS-utvalget (Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste), Eldbjørg Løwer overleverer årsmeldingen for 2012 til Stortingetspresident Dag Terje Andersen torsdag. Foto: Torbjørn Berg / DagbladetVis mer

- PST overvåket enkelt- personer bare basert på at de var muslimer

Får kritikk av EOS-utvalget.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Stortingets EOS-utvalg har nettopp offentliggjort konklusjonene i undersøkelsen av PST personregistreringer i det de kaller «to utvalgte muslimske miljøer».

Utvalget konkluderer med at PST hadde grunnlag for å starte undersøkelsen av personer i miljøene og at det var nødvendig som kontraterrortiltak. Samtidig får PST kritikk.

  «Miljø 2» Utvalget mener PST har kartlagt flere personer uten at disse var relevante. Utvalget konkluderer også med at PST registrert opplysninger om enkeltpersoner kun basert deres religiøse overbevisning, i strid med PST-instruksen § 15.

Utvalget skriver i rapporten at PST gjorde en undersøkelse av det de kaller «miljø 2», uten at PST avdekket et voldspotensial, fortsatte de å kartlegge miljøet.

- Helt fram til EOS-utvalget startet sin undersøkelse i 2011 fortsatt PST å hente inn nye opplysninger om religiøse møter, hvem som var religiøse ledere, hvem som ble valgt inn i ledende stillinger i miljøet, religios retning, religiøse møter og undervisning. Selv om informasjonen var relevant for PSTs oppgaveløsning, mener utvalget qat den årelange overvåkningen av miljøene kan ha ført til at det er behandlet opplysninger om en rekke for perifere personer, som det trolig ikke har vært nødvendig for tjenesten å følge med på, heter det i rapporten.

- Arnested PST begrunnet undersøkelsene og registreringen med en frykt for at miljøet kan være «arnested for radikalisme og voldelig politisk islam (ekstrem islamisme)».

Venstre-politiker Abid Raja krever allerede på Twitter at statsminister Jens Stoltenberg (Ap) tar ansvar.

- @jensstoltenberg må sporenstreks ta en prat med justisministeren som umiddelbart må ta fatt i ukulturen i @PSTnorge, skriver han.

Utvalgets leder Eldbjørg Løwer overleverer meldingen til stortingspresident Dag Terje Andersen på hans kontor kl. 14.30.

Her er hele pressemeldingen:
Utvalget meldte i årsmeldingen for 2010 at det hadde kritisert PST for å ha behandlet opplysninger om enkeltpersoners politiske og religiøse overbevisning i strid med PST-instruksen § 15. Som følge av dette startet utvalget et prosjektarbeid for å undersøke PSTs
Utvalget har gjort følgende hovedfunn:
1. Utvalget mener at PST i utgangspunktet har hatt grunnlag for overvåkingen av sentrale personer knyttet til de to miljøene. Det vil si at det var nødvending i forebyggende øyemed innenfor kontraterrorfeltet å danne seg et bilde av visse personer i miljøene.
2. PST har likevel over tid behandlet mange enkeltopplysninger om personer i miljøene, som etter utvalgets oppfatning ikke synes å tilfredsstille kravene til nødvendighet og relevans i PST-instruksen §§ 13 og 14. Dette omfatter både irrelevante opplysninger om sentrale personer og opplysninger om mer perifere personer som det ikke synes nødvendig for PSTs oppgaveløsning å behandle.
3. Tjenesten har videre behandlet opplysninger om en rekke personer i strid med PST-instruksen § 15, ved å registrere opplysninger om den kun basert på bakgrunn av hva som er kjent om deres religiøse overbevisning.
4. Flere personer er omtalt i arbeidsregisteret Smart på en måte som innebærer at de ikke har blitt eller blir revurdert og slettet etter den såkalte femårsregelen, blant annet fordi de ikke er opprettet som egne personobjekter. Flere av personene i denne kategorien har PST manglet grunnlag for å behandle opplysninger om, jf. PST-instruksen § 13.
5. Mulig ukritisk innhenting og bruk av kildeinformasjon kan ha vært en medvirkende årsak til den omfattende registreringspraksisen utvalget har sett i undersøkelsen
Under utvalgets arbeid med prosjektet informerte PST om at tjenesten, som følge av utvalgets undersøkelse, selv har sett et behov for å undersøke sine egne registreringer knyttet til de to miljøene. Den interne gjennomgangen viste at tjenesten har registrert personer og behandlet informasjon som ikke er nødvendig og relevant for PSTs oppgaveløsning, blant annet i strid med PST-instruksen § 15. PST tok funnene alvorlig, og ville vurdere flere oppfølgingstiltak internt.