PST på fisketur

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er forstemmende at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) verken har lest, lært av eller forstått Lund-kommisjonens rapport om ulovlig overvåking. Den handler som kjent om at medlemskap i politiske partier eller tilhørighet i visse politiske miljøer i seg selv ikke hjemler lovlig overvåking. Den gangen var det venstreradikale og kommunister overvåkingspolitiet trålet etter. I Bergen tok de for sikkerhets skyld bilder av motstandere av norsk medlemskap i EU. Hjemmelen fant de overivrige politifolkene i fiendebildet under den kalde krigen.

Nå er det krigen mot terroren som skal gi hjemmel for at de gamle, ulovlige metodene hentes fram igjen. Utenlandske studenter fra regimer som ikke har undertegnet internasjonale avtaler mot spredning av masseødeleggelsesvåpen, skal registreres og overvåkes når de interesserer seg for studier der deler av kunnskapen kan anvendes til utvikling, produksjon eller distribusjon av masseødeleggelsesvåpen. Meningsløsheten i virksomheten kommer kanskje klarere til syne når overvåkingskriteriene som PST lister opp i gårsdagens avis, gjør alle studenter fra Israel til overvåkingsobjekter. Israel har ikke undertegnet ikke-spredningsavtalen for atomvåpen. Pålitelige rapporter går ut på at landet disponerer et stort antall atomvåpen og trosser et stort antall resolusjoner vedtatt både i FNs sikkerhetsråd og i FNs hovedforsamling.

Men vi tar neppe feil når det ikke er studenter fra Israel PST interesserer seg for, selv om de studerer atomfysikk aldri så mye. Det er først og fremst studenter fra land med radikale, muslimske miljøer som interesserer dagens overvåkere.

Vi er absolutt for at våre kompetente myndigheter arbeider intenst for å hindre at terrorister blir i stand til å ta i bruk masseødeleggelsesvåpen, men det skal ikke skje med metoder som kaster uberettiget mistanke mot uskyldige, slik som forrige gang. Etnisk basert overvåking er jo enda vanskeligere å riste av seg enn politisk. Politisk oppfatning kan endre seg, men ikke etnisk opprinnelse.