BETENKT: Utvalgsleder Eldbjørg Løwer mener FBIs registrerting av nordmenn i en egen terrordatabase er «rettsikkerhets betenkelig». 
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
BETENKT: Utvalgsleder Eldbjørg Løwer mener FBIs registrerting av nordmenn i en egen terrordatabase er «rettsikkerhets betenkelig». Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpixVis mer

PST slo selv alarm om «betenkelig» terrordatabase

Norske myndigheter aner ikke hvem som har registrert nordmennene i terrorist-databasen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): - Dette var ikke en database vi visste om. Det var PST som varslet oss om dette. 

Det sier EOS-utvalgets leder, Eldbjørg Løwer, til Dagbladet. Det var under en inspeksjon hos Politiets overvåkingstjeneste (PST) i april 2013 at Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget), fikk vite at det var behandlet opplysninger om nordmenn i en amerikansk database.

Databasen tilhører FBI-avdelingen Terrorist Screening Center (TSC), som skal identifisere mistenkte eller potensielle terrorister. 

«Rettssikkerhetsmessig betenkelig» «Sett i lys av konsekvensene behandlingen kan ha for den enkelte, mener utvalget at det kan være rettssikkerhetsmessig betenkelig at amerikanske myndigheter behandler opplysninger om norske borgere i databasen, når opplysningene verken er lagt inn, godkjent eller kvalitetssikret av PST», skriver EOS-utvalget i sin årsrapport.

«PST opplyste at tjenesten selv hadde lagt inn opplysninger om et fåtall norske personer i databasen, der kriteriet har vært at vedkommende er siktet eller dømt for et straffbart forhold som er relevant for TSCs formål. Tjenesten har mulighet til å slette personene som tjenesten selv har lagt inn i databasen, dersom vedkommende personer ikke lenger anses relevante», framgår det.

«PST opplyste videre at det var behandlet opplysninger om en rekke andre personer med norsk tilknytning i databasen, uten at tjenesten hadde kjennskap til hvem som hadde lagt inn navnene, formålet med behandlingen eller hvem som var sluttbruker av opplysningene. Tjenesten opplyste også å ha stilt spørsmål til amerikanske myndigheter om behandlingen av opplysninger om disse personene, uten å ha fått svar», skriver EOS-utvalget.

- Vårt hovedfokus er jo å forhindre at nordmenn blir urettmessig overvåket, det er selve kjernen av vårt mandat. De nordmennene som PST selv ikke har lagt inn i databasen over mulige terrorister, er da heller ikke kvalitetssikret av tjenesten. Og tjenesten vet ikke hvem som har lagt dem inn i databasen. Det er i seg selv ganske oppsiktsvekkende for EOS-utvalget, sier Løwer til Dagbladet.

Hos PST har de ikke oversikt over den informasjonene amerikanerne ikke har fått fra Norge, men som er lagt inn i basen.

- TSC er en amerikansk database. Vi kjenner ikke grunnlaget for det som registreres der ut over de svært få navnene vi selv bidrar med. Disse legger vi inn etter en streng og individuell vurdering. Hva andre legger inn vet vi selvsagt ikke, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til Dagbladet.

Fikk ikke svar fra Justisdepartementet At det var PST som selv varslet utvalget om de registrerte nordmennene, omtaler hun som «et godt utgangspunkt». Justisdepartementets umiddelbare respons er hun langt mindre imponert over.

I et brev fra juni 2013 ba utvalget Justisdepartementet følge opp saken, eventuelt med å ta kontakt med amerikanske myndigheter. Da fikk utvalget til svar at departementet antok at FBI ikke ønsker å gi norske myndigheter tilgang til opplysningene, og videre at departementet ikke hadde grunnlag for å anta at FBI hadde handlet i strid med avtalen med PST eller norsk lov.

Departementet viste til at opplysningen kan stamme fra åpne kilder, USAs informasjonsinnhenting i andre land, eller informasjon om norske statsborgere som befinner seg, eller har befunnet seg, i USA eller andre land som FBI samarbeider med.

- Det svaret fant vi ikke tilfredsstillende, og vi ba Justisdepartementet følge opp saken en gang til.

Skyldes Snowden-avsløringene Utvalget sendte etter dette et nytt brev til departementet, der det heter: 

«Utvalget er kjent med at det i etterkant av utvalgets brev 19. juni 2013 er gjennomført et møte med representanter fra amerikanske myndigheter om amerikanske overvåkingsprogrammer, med det formål å avklare fakta, drøfte dilemmaer mellom sikkerhet og hensynet til personvern, og å forklare at opplysningene om de amerikanske programmene har vakt bekymring. Utvalget merker seg at departementet ikke har funnet grunn til å følge opp utvalgets spørsmål knyttet til behandlingen av opplysninger om [X] norske personer i Terrorist Screening Center (TSC) med amerikanske myndigheter, til tross for bekymringene som foranlediget ovennevnte møte om amerikanernes overvåking. På bakgrunn av den siste tids medieoppslag angående avsløringer av amerikanske myndigheters overvåking mv., samt konsekvensene behandlingen i TSC kan ha for den enkelte, anmoder utvalget departementet på nytt om å vurdere om å kontakte amerikanske myndigheter for å følge opp registreringene, herunder grunnlaget for behandlingen av opplysningene, hvem som har registrert opplysningene, hvor opplysningene stammer fra og hva som er formålet med behandlingen.»

- Nå har Justisdepartementet sagt at de skal ta opp saken med amerikanske myndigheter, og vi kommer til å følge opp saken i 2014, sier Løwer.

På spørsmål om utvalgslederen mistenker noen for å ha lagt inn nordmennene i terror-databasen, svarer hun: 

- Jeg har ikke lyst til å peke på noen. Men vi vil vite hvem som er lagt opplysningen inn i databasen og hvorfor. Det er det tydeligvis bare FBI som kan svare på.   

Bakgrunnen for at EOS-utvalget har rettet oppmerksomheten mot opplysninger utlevert til samarbeidende tjenester, er Edward Snowdens opplysninger om amerikansk overvåking i utlandet.

Dagbladet har foreløpig ikke fått svar fra Justisdepartementet.

FIKK RAPPORTEN: Leder av EOS-utvalget Eldbjørg Løwer overrekker utvalgets årsrapport til stortingspresident Olemic Thommessen på hans kontor tirsdag ettermiddag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
FIKK RAPPORTEN: Leder av EOS-utvalget Eldbjørg Løwer overrekker utvalgets årsrapport til stortingspresident Olemic Thommessen på hans kontor tirsdag ettermiddag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Vis mer