TERROR

PST vil bevæpne norsk politi

PST mener trusselnivået har endret seg vesentlig, og slår fast at politiet må bevæpnes.

STRIDSTEMA: I en høringsuttalelse går PST inn for bevæpning. Foto: Sigmund Krøvel-Velle / Samfoto / NTB Scanpix
STRIDSTEMA: I en høringsuttalelse går PST inn for bevæpning. Foto: Sigmund Krøvel-Velle / Samfoto / NTB Scanpix Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

(Dagbladet): I mars leverte Bevæpningsutvalget sin innstilling, og konkluderte med at norsk politi fortsatt bør være ubevæpnet. Nå får rapporten kraftig motbør av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

PST-sjef Benedicte Bjørnland skriver i sitt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet:

«PSTs syn er at trusselnivået tilsier generell bevæpning av norsk politi».

TERROR: PST-sjef Benedicte Bjørnland mener Norge må ta høyde for at terror også kan skje i Norge, og vil bevæpne norsk politi. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
TERROR: PST-sjef Benedicte Bjørnland mener Norge må ta høyde for at terror også kan skje i Norge, og vil bevæpne norsk politi. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Vis mer

Rapporten fra Bevæpningsutvalget ble dårlig mottatt av dem som ønsker at norsk politi skal bære våpen. PST tar i sin høringsuttalelse et oppgjør med Bevæpningsutvalget og skriver følgende:

«PST mener utvalget har lagt upresis og ikke oppdatert informasjon til grunn for sine vurderinger og konklusjoner mht. terrorens betydning for spørsmålet om bevæpning av politiet».

Arne Jørgen Olafsen, medlem av bevæpningsutvalget er overrasket over Bjørnlands utspill. Han sier utvalget basert beslutningsgrunnlaget på PSTs egen trusselvurdering for 2017.

- I terrordelen har PST vært utvalgets viktigste kunnskapskilde. Utvalget har hatt et møte med PST der vi har lest og referert trusselvurderingene. Det er pussig at hun bruker så sterke ord når det er PST selv som har vært den viktigste leverandør av kunnskap til utvalget, sier han.

Fornøyd med PSTs konklusjon

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier til Dagbladet at han mener det er svært viktig å lytte til PST i denne saken.

- Det er tungtveiende når en så viktig aktør legger dette til grunn. Det er et viktig grunnlag å ta med seg når saken skal behandles videre, sier han og fortsetter:

- Jeg opplever at PST er i tråd med mitt personlige syn på generell bevæpning, som også er Frps syn på saken.

Amundsen mener PST i høringsuttalelsen argumenterer svært godt for generell bevæpning av politiet.

JUSTISMINISTER: Justisminister Per Willy Amundsen (Frp). Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
JUSTISMINISTER: Justisminister Per Willy Amundsen (Frp). Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

- PST argumenterer svært godt. Faren for terror i Norge har blitt skjerpet de siste årene og PST har fanget dette opp i sitt høringssvar. En ting er faren for terror i seg selv. En annen ting er å kunne avverge terror når det skjer. PST har flere gode eksempler på at rask reaksjonstid fra politiet har bidratt til å begrense skadeomfang og redde liv.

«Reagere raskt»

Videre i høringsuttalelsen fra PST heter det:

«PST er videre av den oppfatning at utviklingstrekk innen modus operandi ved angrep i Europa er av særskilt betydning for politiets responsevne. Dersom politiet skal være i stand til å stanse et pågående terrorangrep og begrense skadeomfanget ved en terrorhendelse må de være i stand til å reager raskt og med egnede midler».

Og:

«Dette er selve kjernen i problemstillingen. Samfunnet må kunne ha en slik forventning til norsk politi».

Olafsen sier at det ikke er noen tvil om at umiddelbar tilgang på våpen vil være en fordel dersom politiet skulle befinne seg i umiddelbar nærhet til et eventuelt terrorangrep. Likevel understreker han at sannsynligheten for at politiet er i nærheten er lav.

- Vi har sett på hvor sannsynlig det er at de vil stå på akkurat det stedet terroren skjer, og Norge er vi ikke bemannet med så mye politi at det er grunn til å tro at det vil kunne skje. Det er ikke sånn at politiet i dag er ubevæpnet. De har våpen i bilene, og forskjellen på det å ha våpen på hofta og i bil vil i de aller fleste tilfeller være minimal når det gjelder responstid, sier han.

Minner om 22. juli

Bjørnland skriver i høringen at Bevæpningsutvalgets beskrivelse av terrortrusselen ikke samsvarer med virkeligheten slik PST kjenner den, og at Bevæpningsutvalgets konklusjoner treffes på et bristende grunnlag.

I høringssvaret skriver PST-sjefen:

«PST er grunnleggende uenig i at terror ikke representer en alvorlig trussel mot vår nasjonale sikkerhet. Terrorhandlinger representerer den mest alvorlige form for kriminalitet. Terror rammer både tilfeldig sivil befolkning og såkalte symbolmål, og er egnet til å skape stor frykt og usikkerhet i samfunnet».

PST argumenterer for at norsk politi skal bevæpnes med at – selv om faren for terrorangrep er liten – må befolkningen ha tillit til at politiet løser oppdraget.

I høringsuttalelsen minner PST også om at politiet fikk skarp kritikk etter angrepene 22. juli, fordi det ikke var tatt høyde for at slike hendelser kunne skje.

Olafsen gjentar at PST har vært utvalgets viktigste kunnskapskilde når det gjelder terrorsituasjonen.

- Det kan virke som om de har hatt en annen mening når de skriver høringssvaret sitt enn da de informerte oss mens arbeidet pågikk, sier han.

Latterliggjør

For Bevæpningsutvalget må det svi ekstra hardt at PST nærmest latterliggjør utvalgets vurderinger.

I høringssvaret fra Bjørnland heter det;

«PST mener utvalgets vurderinger knyttet til bevæpningsspørsmålet ikke tar innover seg at man i terrorberedskapen også må ta høyde for at terror kan skje i Norge».

«Utvalget har heller ikke adressert grunnleggende spørsmål rundt modus operandi i jihadistisk terror i vestlige land de seinere år, noe som etter PSTs syn svekker rapporten».

Mens Bevæpningsutvalget la vekt på at antall terroraksjoner har gått tilbake i Europa, viser PST til at det er en annen terrorfare i dag. PST viser til at det tidligere var det separatister som utøvet terror i Europa, mens det de siste åra har vært islamske jihadister som har stått bak de mange terrorangrepene som har rystet Europa.

«Jihadistisk terror har stor relevans for trusselbildet i Norge, mens separatistisk terror i Spania eller Nord-Irland ikke har det».

PST understreker at Norge er i krig med Den islamske stat (ISIL).

- Vi beskriver kjøretøy, slagvåpen, kniver og forutsigbarhet nøye i rapporten, men hun får ha den meningen hun vil ha, sier Olafsen.

- Må bevæpnes

Bjørnland vedgår at Norge som nasjon ikke er et prioritert mål fra ledelsen av terrororganisasjoner. Men mener at enkeltpersoner vil kunne påvirkes til å utføre terroraksjoner i Norge.

PST drøfter i høringsuttalelsen også muligheten for å lykkes med et terrorangrep i Norge, og konkluderer med at synlig væpnet politi vil øke sannsynligheten for at et terrorangrep blir stanset før angriperen oppnår ønsket effekt.

«Slik PST ser det er den norske bevæpningsmodellen ikke tilpasset dagens terrortrusselbilde».

«Modellen er til dels basert på en forutsetning om at tilstrekkelig informasjon om en konkret trusselsituasjon vil være tilgjengelig i planleggingen av de enkelte politioppdrag, eller at rammene for oppgaveløsningen enkelt kan tilpasses under et oppdrag fordi trusselsituasjoner utvikler seg og eskalerer over tid».

Bjørnland og PST er helt tydelige på at norske polititjenestemenn må få skytevåpen og at de må bæres synlig.

- Redde liv

«Politiet bør utstyres med de riktige verktøyene slik at de kan skadebegrene i så stor grad som mulig. I disse kritiske situasjonene vil hvert sekund telle. Å si nei til bevæpning av norsk politi innebærer å godta risikoen for at det vil skje tap av liv i løpet av den tiden politiet vil bruke på å bevæpne seg».

PST avviser også vådeskudd problemstillingen. De viser til at de ikke har opplevd at det har gått av vådeskudd i forbindelse med lading eller tømming av våpen.

Bjørnland slår fast at trusselbildet har endret seg vesentlig de siste åra.

«Det norske samfunnet må forholde seg til at det er påregnelig at terror kan skje også her til lands og at det vil kunne bli utført på arenaer der befolkningen beveger seg til vanlig. Vi må ta innover oss at trusselbildet er endret, og at vi i større grad enn tidligere må planlegge for å måtte håndtere slike hendelser».

Bjørnland og PST konkluderer slik:

«PST syn er at trusselbildet tilsier generell bevæpning av norsk politi».

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer