Psyke leger

En av ti turnusleger har psykiske problemer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En av ti leger i turnustjeneste trenger hjelp fordi de har psykiske problemer, viser en ny spørreundersøkelse. Det som stresser unge turnusleger mest, er møtet med alvorlig syke og døende og deres pårørende, skriver Dagens Medisin.

- Vi fant at det som betyr noe, er de følelsesmessige belastningene i forbindelse med pasientarbeidet. Disse belastningene betyr langt mer enn for eksempel lange vakter og søvnmangel. Dette gjelder også når vi korrigerer for blant annet kjønn og ulike personlighetstrekk, sier psykiater Reidar Tyssen ved Institutt for medisinske atferdsfag, Universitetet i Oslo.

Under turnusåret på sykehus opplevde 11 prosent av turnuslegene at de hadde så store psykiske problemer at de burde hatt hjelp. Bare halvparten av disse søkte hjelp.

- Det er viktig å senke terskelen for å søke hjelp. Turnuslegene bør vite at de ikke blir dårligere leger av å ha søkt hjelp - snarere tvert imot, sier Tyssen.

Undersøkelsen viser ikke større forekomst av psykiske problemer hos turnusleger enn i normalbefolkningen. Men blant leger finner du ikke den kjønnsforskjellen du finner i normalbefolkningen.

Psykiske plager i større grad hos registrert hos kvinner enn hos menn, men sånn er det altså ikke blant turnuslegene, der probleme er jevnt fordelt hos begge kjønn.

Turnuslegene oppgir også at de bekymrer seg for at de skal gjøre feil som fører til at pasientene klager. Risikoen for å bli stilt rettslig ansvarlig for feil rangeres derimot lengre ned på listen.

- Det gjør også frykten for kritikk i mediene, sier Reidar Tyssen.

(Dagbladet :på nettet)