Psykiaterstrid ryster Retts-Norge

Det er full krig rundt Den rettsmedisinske kommisjon, avdeling psykiatri. Det foreløpige klimaks er at tre rettspsykiatere har rapportert lederen Randi Rosenqvist inn for Justisdepartementet. Kompetansestriden ryster norsk strafferettspleie.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ifølge de tre forårsaker kommisjonens arbeid blant annet at siktede blir sittende unødig lenge i varetekt.

«Uttalelser som kommer fra kommisjonen er enten ubegrunnede eller har begrunnelser som medisinsk eller juridisk ikke holder mål.» Dette skriver rettspsykiaterne Terje Andersen, Jon Geir Høyersten og Jan Øystein Berle fra Bergen til departementets politiavdeling, med kopi til riksadvokat Tor-Aksel Busch og Norsk psykiatrisk forening.

Sinnssyk

I alvorlige sex- og voldssaker er det ofte at domstolen oppnevner sakkyndige til å vurdere siktedes sinnstilstand. De oppnevnte rettspsykiaterne avgjør gjennom sine erklæringer om siktede eventuelt er sinnssyk. En sinnssyk kan ikke idømmes straff, bare sikring.

Konkluderer rettspsykiaterne med at en person er tilregnelig, kan de samtidig komme til at vedkommende har mangelfullt utviklede eller varig svekkede sjelsevner - som åpner for å ilegge sikring i tillegg til fengselsstraff.

Ny praksis

Alle erklæringer de rettspsykiatrisk sakkyndige avgir, skal gjennomgås av Den rettsmedisinske kommisjon, som skal gjøre oppmerksom på eventuelle vesentlige mangler ved rettspsykiaternes erklæringer.

Dette siste er stridens kjerne.

Ifølge brevet fra de tre psykiaterne, som har erfaring fra flere hundre straffesaker, er de dypt bekymret over utviklingen i kommisjonen under Randi Rosenqvists ledelse.

Skaper mistillit

«En av oss har vært rettspsykiater i over 30 år, og aldri opplevd at tidligere kommisjoner eller deres ledere, professorene Leo Eitinger og Nils Retterstøl, har underkjent konklusjoner i rettspsykiatriske erklæringer. Men nå skjer dette til stadighet. Dette burde i seg selv tilsi at det foreligger en vesentlig forandring av praksis. Vi vil for øvrig nevne at vi i det siste har vært i kontakt med flere erfarne kolleger, som har gjort tilsvarende erfaringer som oss i rettspsykiatrisk arbeid,» heter det.

De tre konkluderer med at kommisjonen med sine uttalelser skaper unødig mistillit til de sakkyndiges erklæringer.

Forsinker

«Dette skaper igjen problemer for rettspleien, og forsinker saksbehandlinger, slik at folk blir sittende unødig lenge i varetekt. Vi ser dessuten en åpenbar fare for at mindre erfarne kolleger kan komme til å endre sine konklusjoner i erklæringene for å være mer på linje med kommisjonens syn - og på den måten måtte hevde synspunkter de faktisk ikke innestår for.

Dette kan føre til at rekrutteringsproblemene til rettspsykiatrisk arbeid kan oppstå i framtida. Forholdene er av en slik karakter at de ikke kan fortsette upåtalt - og vi ber om at departementet snarest tar problemene opp til behandling,» slutter de tre.

Svarer

Psykiater Randi Rosenqvist sier til Dagbladet at hun er kjent med innholdet i brevet fra de tre rettspsykiaterne, men at hun ikke har sett det.

- Jeg vet at departementet har utarbeidet et svar. For øvrig vil jeg ikke kommentere saken, sier hun.