Psykisk helse

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Rådet for psykisk helse og Mental Helse må ta et ansvar for utviklingen på det psykiske helsefeltet, skriver Grethe Horn Mathismoen i Dagbladet 16/4. Det ansvaret vedkjenner vi oss. Vi jobber for bedre hjelp til mennesker med psykiske problemer og påvirker utviklingen mot raskere og nærmere hjelp. Det bygges nå opp et hjelpeapparat knyttet til den enkeltes hverdag, som erstatning for 12 000 døgnplasser som ble avviklet mellom 1960 og 1996.

Opptrappingsplanen for psykisk helse ble vedtatt, ikke for å spare penger, men for å satse mer og i en ny retning på psykiatri og psykisk helse. Årelange institusjonsopphold med liten bedring for den syke, var et tilbud som måtte avvikles. Vi har likevel fortsatt mange sengeplasser og flere per innbygger enn de fleste andre land i Europa.

Vi er også rystet over de alvorlige mangler i hjelpeapparatet som nylig er dokumentert av Helsetilsynet og Riksrevisjonen, og vi er smertelig klar over at mangler rammer hardt de som har de største behovene. Helsedirektoratet har gått gjennom tilbudet i spesialisthelsetjenesten, og kartleggingen viser at mange utskrivingsklare pasienter opptar sengeplasser, fordi tilbudet i kommunene fortsatt ikke er godt.

Det er bl.a. bygget for få boliger, og etablering av mobil hjelp rettet mot mennesker med de største hjelpebehovene, er bare i startgropa. Derfor mener vi at Opptrappingsplanen for psykisk helse har kommet for kort, ikke gått for langt, slik mange hevder.

Så skjer det en tragisk hendelse som får oss alle til å stille spørsmål ved hjelpetilbudet. Lokalt er det viktig å lete etter svikt og mangler for å gi bedre hjelp og forebygge alvorlige hendelser. Men i den overordnede politikk- og fagutviklingen, er det uklokt å styre utviklingen av et omfattende hjelpeapparat til mange tusen mennesker med utgangspunkt i tragiske enkelthendelser.

Når det gjelder Regional sikkerhetsavdeling på Dikemark, som Mathismoen refererer til, lå det verken i Opptrappingsplanen eller i vår politikk noe ønske om nedbygging. Rådet for psykisk helse uttrykte bekymring for manglende kapasitet ved nettopp denne avdelingen på Dikemark i brev av 08.10.08 til styret i Helse Sør-Øst.