Psykisk helsevern slaktes i rapport

Pasienter avvises vilkårlig. Også tunge psykiatri-pasienter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Tilbudet innen voksenpsykiatri her til lands slaktes i en ny rapport fra Riksrevisjonen.
Rapporten avdekker at det er nærmest tilfeldig hvilke pasienter som får hjelp.

Graden av avvisninger av henviste pasienter varierer fra 3 til 79 prosent mellom ulike psykiske helseforetak. Og prosentandelen av tunge diagnoser er like høy blant avslagene, som blant pasientene som får et tilbud.

Helseforetakene praktiserer prioriteringsforskriften svært ulikt, ifølge Riksrevisjonens gjennomgang:

«Opplagte rettspasienter får avslag, mens pasienter som burde fått avslag, blir tatt inn. Det er ingen sammenheng mellom diagnose og prioritering av pasienten, eller mellom diagnose og frist for behandling.»

— Dette bryter klart med det som er intensjonen med forskriften, nemlig å gi pasientene en lik rett til helsehjelp, sier riksrevisor Jørgen Kosmo i en kommentar til rapporten.

Inkonsekvent og mangelfullt
Bare 44 prosent av fastlegene mener at en innenfor samme poliklinikk følger en konsekvent linje når det gjelder hva slags pasienter som får avslag.

Rapporten påpeker at pasientenes henvisninger til psykisk helsevern ofte inneholder for lite informasjon, og at spesialisthelsetjenesten likevel ikke etterspør mer informasjon før de foretar sine avvisninger.

Samtidig er henvisningen det viktigste, og i de fleste tilfellene det eneste beslutningsgrunnlaget for vurdering av pasientens rett til helsehjelp, heter det i rapporten.

Ventetida varierer stort
Selv om ventetida for behandling gikk ned med ni dager på landsbasis, fra 2006 til 2007, var den likevel gjenomsnittlig 53 dager.

Hvor i landet du bor har mye å si for ventetida. I helseregion Øst er ventetida 43 dager, mens den i Midt-Norge er på 65 dager.

Rapporten avdekker også at «mange helseforetak som har lav kapasitet, kompenserer for dette ved å gi uforholdsmessig mange pasienter avslag, eller ved å korte ned tidslengden på behandlingen».

Du kan lese hele rapporten her.