Psykisk syke får strengere straffer

En frisk butikktyv får vanligvis en bot. Er du psykisk syk, kan du dømmes til innleggelse på psykiatrisk sykehus i flere år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- På denne måten får de psykisk syke en sanksjon som tidsmessig er langt mer vidtgående enn den andre kriminelle får, forteller Birgitte Kofod Olsen, avdelingsleder i Institut for Menneskerettigheder til Politiken.

Det danske Rådet for Socialt Udsatte og Institut for Menneskerettigheder har undersøkt 100 dommer for psykisk friske og syke mennesker, og er kommet fram til at danske domstoler diskriminerer sinnslidende.

(Dagbladet.no) Ifølge Politiken blir mange av de psykisk syke som blir tatt i milde lovovertredelser som tyveri dømt til behandling på psykiatrisk sykehus. Her har overlegen fem år til å bestemme når behandlingen skal avsluttes.

- Det samme finnes nok parallelt i Norge, mener Kristian Andenæs, professor i rettssosiologi.

- Vi har en tilsvarende mulighet til å dømme mennesker til forvaring. Dette idømmes for lengre tid, og skal være et spesialvirkemiddel overfor personer som anses for farlige eller psykisk syke, og hvor det er stor gjentakelsesfare for kriminelle handlinger.

En person som blir dømt til forvaring risikerer i realiteten å få en betydelig lengre straff, i følge Andenæs.

- Vi har ikke forsket på dette ennå i Norge, siden forvaring er en såpass ny straffemetode.

- Det vil ikke være synlig i det enkelte tilfellet, men dersom det forekommer systematiske forskjeller i hvordan ulike grupper av mennesker dømmes for de samme handlingene, er dette brudd på menneskerettighetene, mener professoren.

DØMMES ULIKT: I Danmark idømmes psykisk syke ofte strengerer straffer enn friske for samme handling. Det samme kan skje i Norge. Foto: Scanpix
DØMMES ULIKT: I Danmark idømmes psykisk syke ofte strengerer straffer enn friske for samme handling. Det samme kan skje i Norge. Foto: Scanpix Vis mer