- Psykisk vold kan bli straffbart

Psykisk vold kan bli straffbart, og erstatning for denne type overgrep en realitet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Statssekretær Rita Sletner i Justisdepartementet sier på generelt grunnlag til Dagbladet at voldsutsatte kvinner trenger et sterkere rettsvern.

- Tiltak mot psykisk vold er et av flere forslag vi skal vurdere, sier statssekretæren.

Sletner opplyser at Kvinnevoldsutvalget foreslår å innføre en ny straffebestemmelse som rammer vold mot kvinner i nære relasjoner.

Mishandling

- Utvalget mener straffebestemmelsen bør utformes slik at den fanger opp kompleksiteten i denne type vold, og at den også bør ramme psykisk vold. En slik bestemmelse er ment brukt sammen med dagens straffebestemmelser, sier statssekretær Sletner til Dagbladet.

Departementet har utsatt sin egen nye handlingsplan når det gjelder vold mot kvinner i påvente av Kvinnevoldsutvalgets forslag.

Utvalget har kommet med en rekke anbefalinger til regjeringen.

Ansvar

- Vi skal nå gå inn og se på alle anbefalingene som utvalget har kommet med, også psykisk mishandling, sier Sletner.

Etter at innspill har kommet på utvalgets forslag fra berørte parter, skal departementet foreta en vurdering av hvilke tiltak som skal videreføres.

Ifølge departementet har samfunnet både et ansvar for å søke å sikre individet mot voldsovergrep og et ansvar for å bidra til å reparere skaden der overgrepet har skjedd.

Nær familie

I 2002 var 1161 menn og 45 kvinner oppgitt som såkale skadevolder i voldsoffererstatningssaker.

I 644 av sakene var skadevolder nær familie eller annen omsorgsperson eller en nær beskjent av den skadelidte.

Flest menn

De aller fleste sakenen gjelder legemsbeskadigelser, hele 654. 255 tilfeller var seksuelle overgrep mot barn og 108 tilfeller seksuelle overgrep mot voksne.

Det er fortsatt flest menn som får voldsoffererstatning, 464 mot 445 kvinner.

Akerselva: Anne (50) har brukt mange år på å forsøke å komme tilbake til et normalt liv. Lange turer i naturskjønne og tradisjonsrike omgivelser langs Akerselva i Oslo har vært med på å bygge henne opp igjen som menneske.