Psykiske problemer svært utbredt i fengslene

Psykiske lidelser er betydelig mer utbredt blant domfelte i norske fengsler enn ellers i befolkningen. Nær tre av fire fanger lider av personlighetsforstyrrelser.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det viser en ny undersøkelse som Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helse sør-øst har gjennomført. Undersøkelsen er den mest omfattende som er gjort på dette feltet i Norge.

Et landsdekkende utvalg av fanger er blitt undersøkt. Hele 92 prosent av utvalget hadde på undersøkelsestidspunktet tegn på personlighetsforstyrrelse eller en annen psykisk lidelse. Forekomsten av lidelsene var langt høyere enn i befolkningen for øvrig.

Flertallet rammet Mest utbredt var personlighetsforstyrrelser. Hele 73 prosent i utvalget viste symptomer på en eller flere slike forstyrrelser, med antisosial som den klart vanligste. Tegn på antisosial personlighetsforstyrrelse ble observert hos 59 prosent av de 821 fangene som ble undersøkt.

Forekomsten er langt lavere i befolkningen som helhet. Blant innbyggere i Oslo er utbredelsen av personlighetsforstyrrelser blitt målt til 13 prosent.

Samtidig er fordelingen av personlighetsforstyrrelser annerledes enn i befolkningen som helhet. Den såkalt «eksentriske» typen, som paranoid eller schizofren, er vanligst i den generelle befolkningen, mens den «dramatiske» typen, som antisosial eller ustabil, er minst vanlig. I fengslene er det omvendt.

Vanlig med rusmidler Rusmiddelmisbruk hadde også høy forekomst i undersøkelsen med en utbredelse på 51 prosent, mens angstlidelser ble observert hos 42 prosent av utvalget og depresjon hos 21 prosent.

En overvekt av fangene som ble undersøkt, viste symptomer på flere lidelser samtidig.

Psykoser forekom hos anslagsvis 4 prosent av fangene. Psykoser regnes som de mest alvorlige psykiske lidelsene, og hvis beregningene som er gjort i undersøkelsen stemmer, betyr det at det kan sitte rundt 150 personer i norske fengsler med en pågående psykose. (NTB)