Psykologer vil psykemelde

Psykologene bør ha rett til å sykemelde. Det mener Norsk Psykologforening.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norsk Psykologforening mener psykologer har vel så god kompetanse på å sykemelde folk for angst og depresjoner som legene, skriver Dagsavisen. Dette kommer frem i et brev fra foreningen til Sosial- og helsedepartementet, hvor de vil ha i stand et møte med sosialministeren for å drøfte saken.

Per i dag kan ikke psykologer skrive ut første sykemelding. De kan imidlertid skrive ut erklæringer ved krav om rehabiliteringspenger og uføretrygd. Ved noen klinikker kan psykologer også skrive ut langtidssykemelding.

- Når pasienten trenger sykemelding, må vedkommende sendes til lege. Det er unødvendig og tungvint for pasienten, som da må forholde seg til flere behandlere om det samme, sier An-Margritt Aanonsen, leder i Norsk Psykologforening til avisen. Hun mener den nåværende ordningen medfører dobbeltarbeid for legene, og er en unødvendig bruk av helsevesenets ressurser.

Skeptisk

Visepresident i Den norske lægeforening, Hans Kristian Bakke, stiller seg skeptisk til forslaget. Han mener allmennlegen bør ha det helhetlige koordinerende ansvar for pasienten.

Sosial- og helsedepartementet har ennå ikke tatt stilling til spørsmålet.