- Psykose kan utløse familiedrap

Drapsmenn som tar livet av familien sin og deretter begår selvmord, er ofte sinnssyke i gjerningsøyeblikket.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Men de understreker at årsakene til familiedrap er forskjellige, og at det er vanskelig å si noe om saker der alle familiemedlemmer blir drept. I slike tilfeller blir det jo ingen rettssaker og ingen å spørre, påpeker psykiaterne.

Men i mange familiedrapssaker blir det noen igjen som kan fortelle om saken. Og da viser det seg at det ofte kan være depresjon som ligger bak, og sjalusi og rusmidler som utløser familiedrapene, understreker rettspsykiaterne.

Noen av dem som begår slike drap, kan være psykotiske, det vil si at de har mistet kontakten med virkeligheten. De kan lide av sterke personlighetsavvik, det vil si være psykopater, mens andre igjen kan føle seg sveket av sin partner og føle sterk sjalusi, mener rettspsykiater Kjell Noreik.

- Det kan være snakk om personer som ikke tåler nederlag. Jeg var rettspsykiater i en sak der en mann hadde skutt kona sin og så skjøt selv, men overlevde med store hodeskader. Han sa at han følte seg forlatt av sin kone, og at han ikke klarte å leve uten henne, sier Noreik.

Skal befris

Psykiater Berthold Grünfeldt mener at det er to hovedgrunner til drap innen familiene. Den ene er at folk mister kontakten med virkeligheten og blir sinnssyke, enten deprimert eller schizofren. Den andre hovedgrunnen til slike drap er sjalusi, mener han.

- Tradisjonelt har mange av drapene i Norge vært familiedrap. Familiedrap skjer til alle tider og alle steder, sier rettspsykiater Randi Rosenqvist.

En undersøkelse fra Skottland og Wales på 1970-tallet viste at en tredel av alle familiedrap innebærer selvmord eller selvmordsforsøk, opplyser hun.

Rosenqvist sier at det er flere årsaker til familiedrap. Sjalusi, lav terskel for aggresjon, et svært sårbart selvbilde og en sårbar selvfølelse er ofte momenter i slike saker.

Tidligere har Rosenqvist sagt at familiedrap skjer fordi gjerningspersonene føler verden er et forferdelig sted som barna må befris fra. I slike tilfeller har også gjerningsmannen tenkt å begå selvmord etterpå fordi «alle må dø», men mange greier ikke å fullføre planen.

Grünfeldt sier også at tanker som «barna må befris fra det forferdelige livet» kan inngå i den psykotiske verdenen til dem som begår familiedrap.

Sterke tabuer

En rask og summarisk gjennomgang av familiedrapssakene i Norge de siste årene i NTBs arkiv viser at familiedrap med selvmord kan være et rent norsk etnisk fenomen. Familiedrap med påfølgende selvmord av gjerningsmannen i såkalte fremmedkulturelle familier er nesten fraværende i Norge. Grünfeldt mener dette kan ha noe å gjøre med at det er sterke tabuer mot selvmord i mange fremmede kulturer.

- Men vi skal ikke så langt tilbake i norsk historie da det var ulovlig å begå selvmord, og folk som begikk denne handlingen, ble nektet begravelse i vigslet jord, sier han.

For noen dager siden la Kripos fram kriminalstatistikken for i fjor. I den anledning uttrykte Kripos-sjef Arne Huuse bekymring over at stadig flere drap begås mellom folk som ikke kjenner hverandre. Det er altså et hovedtrekk i drapsutviklingen i Norge, men Kjell Noreik påpeker at alle typer drap øker i Norge, også familiedrapene.

- Dette er utslag av den økende voldstendensen i samfunnet, sier Noreik til NTB.

(NTB)