TRAFIKKLYS: På forsommeren monterte Statens vegvesenen denne lysreguleringen som skulle gi bussene fri bane i morgenrushet. Nå er lysene dekket med plast. Foto: Tormod Flem Vegge.
TRAFIKKLYS: På forsommeren monterte Statens vegvesenen denne lysreguleringen som skulle gi bussene fri bane i morgenrushet. Nå er lysene dekket med plast. Foto: Tormod Flem Vegge.Vis mer

Punget ut 600 000 for trafikkfarlige lys - nå skrotes de

Statens vegvesen monterte lysregulering for å gi busser fri bane i Kjoskrysset i Kristiansand. Så demonterte de anlegget.

- Bakgrunnen for prosjektet var Agder Kollektivtrafikk (AKT) sitt ønske om å gi bussen fri bane i morgenrushet og spare tid, forklarer Jostein Akselsen, sjefingeniør ved Statens vegvesens veiavdeling i Agder, overfor Fædrelandsvennen (krever innlogging).

Bevilget 1,5 millioner

Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen (ATP-samarbeidet) finansierte det, og Statens vegvesen kjøpte inn utstyr og monterte anlegget.

Det ble bevilget 1,5 millioner kroner til prosjektet, men ifølge Akselsen ble det brukt 600 000 kroner, da prosjektet var billigere enn forventet.

Sikkerhetsvurdering av prosjektet

Anlegget ble montert på forsommeren. Samtidig bestilte Statens vegvesen en intern trafikksikkerhetsvurdering av prosjektet.

Rapporten konkluderte med at det ikke var anbefalt å fullføre tiltaket fordi ulykkesrisikoen er for høy.

Akselsen forklarer overfor avisa at Kjoskrysset er et komplisert kryss med mye trafikk som kan være vanskelig å lese for trafikantene.

- Normalt sett ville vurderingen kommet før. Dette var et hasteprosjekt som det var viktig å få på plass fort.

Han innrømmer overfor avisa at det gikk litt fort i svingene.

- Ble overrasket

Jan Otto Hansen, fagleder ved Samferdselsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune og medlem av sekretariatet i ATP-samarbeidet, forteller til avisa at prosjektet ble stoppet på grunn av sikkerhetsutfordringer, men kan ikke si hvorfor vurderingen ikke ble tatt før anlegget var på plass.

- Det må du spørre Statens vegvesen om. Vi forholder oss til dem som en faglig etat. Vi ble alle overrasket over dette, og det er jo kjedelig at rekkefølgen på den interne planleggingen ikke ble helt god.

Hansen sier at utstyret skal brukes til andre prosjekter knyttet til bussene, men innrømmer at det så langt ikke er langt noen konkrete planer.

Kjoskrysset skal nå bygges om, og ombyggingen skal etter planen starte i slutten av året.