Putter penger i Kjos' kryptobørs

Mener risikoen er høy, men at investeringen er forsvarlig.

KRYPTOBØRS: Bjørn Kjos har selv puttet 30-40 millioner kroner inn i Norwegian Block Exchange. Foto: Eivind Yggeseth.
KRYPTOBØRS: Bjørn Kjos har selv puttet 30-40 millioner kroner inn i Norwegian Block Exchange. Foto: Eivind Yggeseth.Vis mer

(Finansavisen): Sparebanken Øst investerer i Norwegian Block Exchange (NBX), opplyses det i en børsmelding.

Investeringen er på 15 millioner kroner, tilsvarende en eierandel på 16,3 prosent.

«Risikoen er høy i NBX, dog er investeringen økonomisk marginal for banken», skriver Sparebanken Øst, som trekker frem at de per 30. juni hadde en egenkapital på cirka fire milliarder kroner og en kapitaldekning på 19,35 prosent.

Nye løsninger

Banken påpeker at NBX har en ambisjon om å utfordre eksisterende finansielle økosystem, hvor også virtuelle valutaer kan ha en plass.

«Selskapet har en disruptiv tilnærming til de etablerte modellene, og Sparebanken Øst har derfor ønsket eierskap i selskapet for å skaffe ny kunnskap om nye løsninger», heter det i meldingen, og Sparebanken Øst trekker også frem at NBX planlegger å tilby løsninger for betaling, handel og sparing.

«Selskapets strategi vil med andre ord kunne berøre og utfordre bankenes tradisjonelle kjernedrift. Sparebanken Øst ønsker å lære av og forstå disruptive initiativ for å stå best mulig rustet i konkurransen om fremtidens kunder», skriver de.

Gjennomføringsevne

Sparebanken Øst påpeker at de har vektlagt initiativtakernes strategiske teft og gjennomføringsevne når eierskapet er vurdert.

«Et mulig samarbeid med flyselskapet Norwegian vil kunne gi de nye løsningene en meget god start og banken ser et stort markedspotensial både nasjonalt og internasjonalt», skriver de, og påpeker at NBX er i en tidlig oppbyggingsfase.

«Selskapet er i en tidlig oppbyggingsfase og Sparebanken Øst har vurdert at læringseffekten av å delta allerede i den tidlige fasen vil være meget stor».

– Krypto er fremtiden

I midten av august meldte E24 at Kjos-familien har investert 30-40 millioner kroner i Norwegian Block Exchange, som Bjørn Kjos på sikt tror kan bli større enn Bank Norwegian.

– Kryptovaluta og blokkjedeteknologien er det som kommer i fremtiden. Det kommer du ikke forbi, sa Kjos til nettstedet.

– Vi har sett på de børsene som er laget, de er blitt veldig store. Så hvis vi greier å få bare ti prosent av de børsene, så er vi større enn Bank Norwegian – vesentlig større, sa Kjos til E24, men påpekte at han selv imidlertid ikke har kjøpt digitale penger.

Andre økonominyheter

Nordea-rapport: «At verden fremstår som usikker, er lett å skjønne»
DNB Markets-økonom: Argumentene for å utsette eventuelle renteøkninger