Qvigstad: - Uunngåelig at rettsstaten må lide

Har den amerikanske presidenten myndighet til å oppnevne militære tribunaler når landets domstoler fungerer normalt? Det er et av spørsmålene Lasse Qvigstad stiller i kronikken Utenriksdepartementet (UD) nektet ham å offentliggjøre.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kronikken ble skrevet mens Qvigstad ennå jobbet som justisråd ved den norske ambassaden i Washington. Den inneholder synspunkter på USAs planer om å opprette hemmelige militærdomstoler for å dømme utenlandske terrorister som blir pågrepet i kjølvannet av angrepene 11. september.

Kritisk til tribunalene

I kronikken, som står å lese i Aftenposten i dag, er Qvigstad kritisk til at president George Bush bemyndiget forsvarsministeren til å opprette militære tribunaler med dømmende myndighet etter terrorhandlingene i USA i fjor høst. Qvigstad mener dette strider mot sentrale rettsstatlige prinsipper.

- Det grunnleggende spørsmål er hvorvidt presidenten har myndighet til å oppnevne slike tribunaler når landets domstoler fungerer normalt, skriver Qvigstad. Han stiller spørsmål ved om en ordinær domstolsbehandling ville øke trusselen mot de grunnleggende samfunnsfunksjoner i USA.

- Svakhet i argumentasjonen

Qvigstad er også kritisk til at det omstridte direktivet kun gjelder for ikke-amerikanske borgere.

- Man skulle tro at de tungtveiende samfunnsinteressene som tilsa militære tribunaler, er de samme hva enten amerikanere var innblandet eller ikke. Her ligger det etter mitt skjønn en grunnleggende svakhet i argumentasjonen omkring militærtribunalene, skriver han.

Den tidligere justisråden peker også på spørsmålet om dommernes uavhengighet. I de tribunalene som nå forutsettes, tilligger det administrasjonen å utpeke de personer som skal dømme i de saker som den selv reiser, skriver han.

- Man må nok være naiv for å tro at et slikt system kan inngi tillit, heter det i artikkelen.

- Unngåelig offer

Bare en internasjonal domstol kan ifølge Qvigstad gi en tilnærmet upartisk rettslig prøving av om sentrale personer i al-Qaida var ansvarlige for hendelsene 11. september.

- En slik løsning er neppe realistisk. Kanskje er det slik at rettsstaten er et like uunngåelig offer som menneskelivet når krigens tyngdelover inntreffer , spør han.

Om grunnen til at Qvigstad ble nektet å publisere artikkelen, sier UDs pressetalsmann Karsten Klepsvik at departementet må ha orden i rekkene og at det i utenrikspolitiske spørsmål må snakkes med en tunge. Han avviser at artikkelen ble stanset fordi man fryktet USAs reaksjon på kritikk.

(NTB)