Rabies-smittet i Førde. Slik er sykdommen

I dag ble det kjent at en person er blitt smittet av rabies. Sykdommen er svært alvorlig.

RABIES-SMITTET: På Førde sentralsykehus ligger en pasient som har fått påvist Rabies-smitte. Foto: Helse Førde
RABIES-SMITTET: På Førde sentralsykehus ligger en pasient som har fått påvist Rabies-smitte. Foto: Helse FørdeVis mer

I dag ble det kjent at en pasient ved Helse Førde er smittet av rabies.

Vedkommende hadde blitt bitt av en hund på ferie i Asia, og gradvis blitt sykere etter hendelsen.

Fagdirektør ved Helse Førde Trine Hunskår Vingsnes opplyser at pasienten er alvorlig syk.

Sykehuset vil ikke gå ut med mer informasjon om tilstanden til pasienten.

- Vedkommende er hjemmehørende i Sogn og Fjordane. De andre i reisefølget kommer fra andre kommuner, forteller Hunskår Vingsnes til Dagbladet.

Hun kan fortelle at alle hjemmestedene til de involverte har blitt varslet. Vingsnes forteller at pasienten selv oppsøkte legevakta, og deretter ble lagt inn på sykehus på grunn av forverret tilstand.

- Alvorlig og sjelden situasjon

- På fredag ble jeg ringt opp av fylkeslegen vår som orienterte meg om saken. Det er en svært alvorlig og sjelden situasjon, forteller Lars Sponheim, fylkesmann i Sogn og Fjordane til Dagbladet.

FYLKESMANNEN: Lars Sponheim. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix .
FYLKESMANNEN: Lars Sponheim. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix . Vis mer

Han forteller at de så langt ikke har satt inn noen aktive tiltak i fylket.

- Vi valgte å ikke gjøre noe aktivt da det ikke var forelagt noen sikker diagnose. Det kan hende det blir tatt en ny vurdering nå, sier han.

Han poengterer at de holder en tett dialog med Helse Førde.

- Det er sykehuset som gjør det operative, men det viktigste i denne situasjonen er å sørge for at pasienten får den beste behandlingen.

Dødelig utgang

Ifølge Folkehelseinstituttets hjemmesider debuterer sykdommen Rabies med smerter og ubehag i og rundt bittstedet, samt sykdomsfølelse.

Pasienten opplever også uro, depresjon og angstanfall. Pasienten kan også oppleve voldsom hyperaktivitet, aggresjon, hyperventilasjon, økt spyttsekresjon, krampeanfall og redsel for vann (hydrofobi). Ifølge Folkehelseinstituttet vil det i 20 prosent av tilfellene utvikles lammelser og koma.

«Sykdommen har alltid dødelig utgang etter symptomdebut, vanligvis etter 2-7 dager», skriver Folkehelseinstituttet.

Ingen smittefare mellom mennesker

- Det er ingen smittefare fra menneske til menneske, og heller aldri blitt påvist smittefare fra pasient til helsepersonell. Likevel er der regler på smittvern og hvordan det skal håndteres, og det følger vi i høyeste grad i samråd med Folkehelseinstituttet, sier Hunskar Vingsnes til Dagbladet.

De andre i reisefølget til vedkommende som ligger på sykehus, skal ha vært i kontakt med den samme hunden.

Sykehuset opplyser også at smittevernoverlege i de respektive kommunene er varslet om dette.

Ifølge Folkehelseinstituttet er ikke rabies påvist hos mennesker på fastlandet i Norge siden 1815.

Vaksine

Det er mulig å ta forholdsregler for å unngå smitte ifølge Folkehelseinstituttet.

I områder der det forekommer rabies bør man unngå kontakt med fremmede hunder, katter og andre pattedyr (inkludert flaggermus). Kontakt med flaggermus bør også unngås i Norge.

Det er mulig å ta forebyggende vaksine eller vaksine som behandling etter mulig smitte.

- Dette er sykdom som finnes i store deler av verden. Den finnes ikke i Norge, sett bort fra på Svalbard. Derfor er ikke vaksine mot rabies en del av vaksineprogrammet i Norge. Den brukes som reisevaksine. Ellers er det noen grupper som blir rutinemessig vaksinert, blant annet veterinærer og laboratoriepersonell som risikerer å håndtere prøvemateriale fra rabies smittede dyr, sier Siri Feruglio, overlege ved Folkehelseinstituttet til Dagbladet.

Rabies forekommer i mer enn 150 land. Ifølge Verdens helseorganisasjon dør mellom 50 000- 70 000 mennesker årlig av rabies. Det er flest barn i Asia og Afrika som dør av smitte. I 99 prosent av tilfellene har den syke vært i kontakt med en rabiessmittet hund.

Hundegalskap

Ifølge Folkehelseinstituttet angriper viruset nervesystemet hos varmblodige dyr. Viruset kan også smitte til mennesker. Sykdommen kalles også hundegalskap. Det skilles mellom klassisk rabies og flaggermusrabies.

I 2015 ble det påvist rabies på en vannflaggermus som ble funnet død i Valdres. Den aktuelle rabiestypen er ikke tidligere påvist i Norge, opplyste Mattilsynet ifølge NTB.

Mattilsynet meldte da at det er svært liten risiko for at mennesker får smitten fra flaggermus, men tilsynet anbefalte likevel at man ikke tar på syke eller døde flaggermus.

Genotype 1 er det klassiske rabiesviruset som forekommer over hele verden. Dette rabiesviruset er spesielt assosiert med smitte fra hund og rev. Rabies forekommer i alle verdensdeler med unntak av Antarktis.