Råbillig olje truer velferden

For hver krone oljeprisen går ned, får det konsekvenser for hver og en av oss. Den lave oljeprisen truer både pensjoner og arbeidsplasser. Den fører også til lav kronekurs og høyt rentenivå.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Årets overføringer til Statens petroleumsfond, som skal sikre framtidas pensjoner, er for lengst nedjustert med 37 milliarder kroner.

I fjor høst trodde regjeringen at staten kunne sette vel 72 milliarder kroner på bok. Nå ser det ut til at beløpet er mer enn halvert.

Tidligere i høst beregnet regjeringen at statens overskudd fra olje- og gassvirksomheten ville bli på om lag 59 milliarder kroner neste år, men fortsetter oljeprisen å holde seg så lavt som i dag, blir overskuddet langt lavere.

Truer velferden

- Lav oljepris vil gjøre det krevende å finansiere folketrygden og andre velferdsgoder i årene framover. Varig lav oljepris kan bety at pensjonene må sikres via økt skatt, sier tidligere sentralbanksjef Torstein Moland.

Han har ledet det offentlig oppnevnte utvalget som har vurdert ulike fondskonstruksjoner for folketrygden.

- For å unngå dramatiske skatteøkninger i neste århundre når de store alderskullene for pensjoner kommer, er det nødvendig med meget høy sparing i lang tid framover. Lave oljepriser gjør dette vanskeligere. Alternativet til sparing er økte skatter eller å la folk selv ta ansvar for tilleggspensjoner. Det er forhastet å si at de lave oljeprisene vi nå ser, truer pensjonene. Men de gjør oppgaven mer krevende, sier Moland.

Han understreker at det ikke er noen måneder med lav oljepris som skaper de store problemene. Svingninger i oljeprisen må den økonomiske politikken ta høyde for.

- Vi snakker om et langt perspektiv. Hvis vi får en varig lav oljepris, må politikerne ta en del viktige beslutninger framover, sier Moland.

- Stram til

Arbeiderpartiets nestleder, Jens Stoltenberg, har vært både finansminister og olje- og energiminister.

Han advarer nå på det sterkeste mot en nølende budsjettpolitikk.

- Petroleumsfondet er ikke etablert som en pengesekk der man henter milliarder for å finansiere manglende innstrammingsvilje. I dag fungerer det slik at underskuddet på budsjettet dekkes inn av overskuddet fra Nordsjøen. Det gjelder å bruke så lite som mulig fra oljepengene for å dekke statsbudsjettets underskudd, sier Stoltenberg.

Torstein Moland råder politikerne til å føre en stram og stabil finanspolitikk som gjør økonomien mindre sårbar for store svingninger i oljeinntektene.

...og dette trues også: .

Renter

Indirekte rammes vi av lav oljepris ved at kronekursen holdes lav og dermed rentenivået høyt. Kronekursen lå i går ettermiddag rundt 109 mot ecu-indeksen, og tre måneders pengemarkedsrente på drøyt 8 prosent. .

Arbeidsplasser

Budsjettene som i disse dager utarbeides i oljeselskapene, får konsekvenser for sysselsettingen. Med lav oljepris kutter oljeselskapene kostnadene og reduserer investeringene. Dempet investeringstakt rammer ikke bare oljeselskapene selv, men også hele den verfts- og offshoreindustrien som betjener oljeselskapene. .

Børsen

Den lave oljeprisen skaper også bølger på Oslo Børs. Både industriindeksen og aksjekursene til norske offshoreselskaper falt i går. Finansindeksen var den eneste som pekte oppover.

- Dette er tredje dag på rad at Oslo Børs beveger seg i motsatt retning av andre europeiske børser, som har en ganske sterk oppgang. Dette har helt klart en sammenheng med oljeprisen, sier informasjonskonsulent Geir Aase ved Oslo Børs til NTB.