Radioaktivitet i Norge åpent på nett

Nå kan du følge målestasjonene over hele landet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Målinger av radioaktivitet fra 28 målestasjoner over hele landet er nå lagt på nettet og kan brukes av alle med internettilgang.

Åpningen av den nye nett-tjenesten fra Statens strålevern ble markert da miljø- og utviklingsminister Erik Solheim gjestet Strålevernet i Bærum mandag.

De 28 stasjonene sender måledata til Statens strålevern en gang i timen. På nettet kan man se resultatene av målingene de siste 24 timene, samt grafisk framstilling av målinger utført siste måned og siste år. Dersom det blir målt verdier av radioaktivitet som er høyere enn bakgrunnsstrålingen, så blir det lagt ut opplysninger om årsakene så fort disse er vurdert.

Modernisert

Radnett, nettverket av stasjoner i Norge og på Svalbard for å måle radioaktivitet, ble bygd i årene etter Tsjernobyl-ulykken i 1986.

Nettverket ble oppgradert og modernisert i tidsrommet fra 2006-2008, og skal kunne gi et tidlig varsel i tilfelle et radioaktivt utslipp rammer Norge.

Målingene fra Radnett vil være et viktig del av beslutningsgrunnlaget for Kriseutvalget for atomberedskap i en tidlig fase etter at et utslipp er blitt kjent.

Avtale med EU

Målingene av radioaktivitet kan sammenstilles med værprognoser fra meteorologer og andre måleenheter i det beslutningsstøttesystemet som kalles ARGOS. I dette systemet blir målingene analysert og lagt fram for Kriseutvalget.

Norge har utvekslingsavtaler om måledata med landene i Østersjø-regionen og i EU. Etter avtalen er Strålevernet forpliktet til å levere måledata fra Radnett mot å få tilbake tilsvarende data fra hele Europa.

I alt er det 4.000 målestasjoner som inngår i dette samarbeidet.

(NTB)