- Rammer dem som tjener lite

- Jeg ser behovet for å endre reglene for barnebidrag, men ikke slik at det skapes nye konflikter og ulikheter, sier Anne Enger Lahnstein til Dagbladet. Hun deltok i en «kvinnegerilja» mot de nye reglene som nettopp ble vedtatt, men vant ikke fram.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet presenterte i går regnestykker som viser at de aller fleste som mottar bidrag - i praksis mødre - vil komme dårligere ut i den nye ordningen som innføres i 2003. Både betalers og mottakers inntekt skal telle med når bidraget beregnes, og samvær blir premiert. Ved de fleste inntektsnivåene vil bidragsbeløpet bli til dels mye lavere enn i dag.

- Slår skjevt ut

- De nye bidragsreglene slår skjevt ut ved at de gir lettelser til dem som tjener mye, og øker belastningen for dem som tjener lite, sier Lahnstein.

Hun pensjonerer seg nå fra storpolitikken, samtidig som hun i går gjennom Dagbladet fikk bekreftet sine advarsler mot den nye bidragsordningen.

- Jeg forstår at mange har vært misfornøyd med dagens ordning, fordi den ikke tar hensyn til mottakerens inntekt og omfanget av samvær. Men vårt ønske har vært å forbedre dagens prosentmodell slik at den skulle ta hensyn til dette, framfor kostnadsmodellen som nå er vedtatt, sier hun.

Lahnstein er også skeptisk til at standardutgifter skal være grunnlaget for å beregne barnebidrag.

Varierer

- Kostnadene varierer sterkt etter hvor man bor, blant annet utgifter til barnehage og bolig, sier Lahnstein.

Sammen med Ågot Valle (SV) og Kystpartiets Inger Stolt-Nielsen (tidligere Høyre) utgjorde hun «kvinnegeriljaen» som gikk mot den nye ordningen i familiekomiteen på Stortinget.

- Tallene viser at den nye ordningen blir urettferdig, sier hun.

- Mange tunge høringsinstanser var skeptiske. Blant annet advarte Barneombudet mot å gjøre barn til en inntekts- og utgiftspost.

De nye bidragsreglene

  • Barnebidraget beregnes ut fra hva det koster å forsørge barn. Begge foreldres inntekt skal telle med.
  • Mer samvær gir lavere bidrag.
  • Skattereglene endres, slik at mottakeren ikke lenger skatter av bidraget. Bidragsbetaleren får heller ikke fradrag.
  • Det innføres et gebyr for offentlig fastsettelse av bidrag. Dette gjelder fra årsskiftet.
  • Reisekostnader i forbindelse med samvær fordeles i henhold til foreldrenes inntekter.

<B>FIKK RETT:</B> Anne Enger Lahnstein har advart mot at de nye reglene for barnebidrag vil skape luikheter og konflikter.