Ransmann dømt til 12 år

En 34 år gammel mann er dømt til fengsel i 12 år for seks grove bankran. «I'm gonna kill everybody,» sa han i flere av bankene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Disse ranene ble 34-åringen dømt for:

  • 8.7.1998: Sparebanken Nor på Holtet. Fikk med seg 169 000 kroner.
  • 12.8.1998: Kreditkassen på Ullevål sykehus. Fikk med seg 74 000 kroner.
  • 29.11.1999: Fokus Bank på Økern. Fikk med seg 53 000 kroner.
  • 22.12.1999: Sparebanken Nor på Grefsen. Fikk med seg 99 550 kroner.
  • 8.3.2000: Sparebanken Nor på Holtet. Fikk med seg 123 000 kroner, samt 500 kroner fra en kunde.
  • 28.3.2000: DnB på Tåsen. Fikk med seg 219 945 kroner.

I perioden sommeren 1998 til våren 2000 skal 34-åringen ha ranet seks banker i Oslo. Han er også dømt for å ha tilranet seg penger av en kunde i en av bankene, biltyveri og brudd på trafikkloven i forbindelse med ranene. I tillegg ble han dømt for å være i besittelse av narkotika.

Tiltalte erkjente ikke straffskyld i noen av forholdene, bortsett fra narkotikaen politiet tok ham på fersken med.

Aktor Unni Fries la ned påstand om fengsel i 12 år, i tillegg til at 34-åringen må betale erstatning på til sammen 750 000 kroner til bankene.

Forsvarer John Christian Elden krevde at tiltalen i ett av ranene avvises og at klienten frifinnes for de andre forholdene. Elden nedla derfor også påstand om at erstatningskravene ikke pådømmes.

Under etterforskningen kom politiet til den slutning at bankranene ble utført av en og samme person, og at det var 34-åringen.

Hoppet over skranken

Ingen ble pågrepet som mistenkt ved noen av ranene og gjerningsmannen kom seg unna hver gang i bil. Bilene har blitt identifisert og samtlige har vært stjålet. Gjerningsmannen har under ranene vært maskert med finlandshette, hansker og en litt stor jakke av varierende farge. I alle tilfellene ble det brukt en pistol eller revolver.

Ransmannen hoppet over eller gikk rundt skranken i bankene og truet de ansatte hovedsakelig på engelsk. Ranene ble stort sett utført mot banker i samme Oslo-område og domfelte er selv oppvokst i samme område, på Grefsen.

34-åringen ville overhode ikke forklare seg i Oslo tingrett. Han var ikke villig til å gi stemmeprøve og ville heller ikke si hvor han oppholdt seg på de enkelte ranstidspunktene.

«Sannsynlig identitet»

To fonetikere har sammenliknet stemmeprøver fra videoopptak med tidligere lydopptak av 34-åringen.

- Det er sannsynlig at det er identitet mellom stemmene og 34-åringen, heter det i konklusjonen til de sakkyndige. Sannsynlig identitet er den nest sterkeste graderingen etter sikker konklusjon.

Professor Ingolf Hådem i fotogrammetri ved Universitetet i Trondheim har analysert videoopptakene fra bankene.

- Det kan ikke utelukkes at tiltalte er gjerningsmannen, forklarte han i retten. Han anslo at gjerningsmannens høyde var rundt 175-178 centimeter, og politiet har målt 34-åringens høyde til 177 cm.

- Brutalt

I straffeutmålingen legger retten vekt på at 34-åringen er tidligere straffedømt åtte ganger, og at seks av disse forholdene dreide seg om grove ran. Strafferammen for grovt ran er 12 år.

«Ved straffeutmålingen må det i skjerpende retning også legges stor vekt på at alle ranene er begått på en hensynsløs, skremmende og brutal måte med anvendelse av skytevåpen til å true med. (...)

Ved å rope og kommandere, hoppe over skranken og så romstere bak den, har han fremkalt stor frykt blant de bankansatte. (...)

Ved et par anledninger ropte tiltalt «I'm gonna kill everybody» og lignende. Og ranet på Holtet må særlig fremheves, der tiltalte satte pistolløpet mot tinningen til en bankansatt», begrunner retten.

Retten finner ingen formildende omstendigheter.

Oslo tingrett dømte derfor mannen i går til fengsel i 12 år, minus de 789 dagene han allerede har sonet i varetekt.