Ransøkning bekymrer

Kripos er bekymret over den sterke økningen i grove ran i Norge. Mer enn halvparten av alle simple og grove ran begås i Oslo, heter det i Kripos' trusselvurdering.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tallet på grove ran, der det er truet med våpen, økte med 68 prosent fra 1997 til i fjor. Ifølge Kripos har økningen fortsatt i år. Spesielt øker ranene av kiosker, bensinstasjoner og forretninger. Fra 1997 til 1998 økte denne type grove ran fra 73 til 180. Også denne trenden fortsetter i år.

«Ranerne er gjennomgående maskerte og bevæpnede, og ikke sjelden mer brutale i sin fremferd enn tidligere. Mange ran bærer også preg av å være organisert. Det er også en klar tendens til at grove tyverier oftere begås ved raid eller serier, ofte av utenlandske borgere. I betydelig grad rammes distrikts-Norge,» heter det i trusselvurderingen.

Kripos mener at mange tyveriraid utføres av utenlandske bander, som blant annet sender tyvegodset ut av landet med post.

«Pakkene sendes under falsk varedeklarasjon og med fiktive avsendere. En del tyvegods blir fraktet ut av landet, og spesielt synes Øst-Europa å være et sentralt marked for omsetning av tyvegods,» skriver Kripos.