Klima:

Rapport: Norges oljeplaner i utakt med Paris-avtalen

Ifølge ny rapport vil Norges planlagte olje- og gassfelt føre til 150 prosent mer utslipp enn det som slippes ut fra felt som er i drift i dag.

PARIS-AVTALEN: Norges utslipskurs er ikke på linje med nivaet av globale utslippskutt som skal til for å nå målene i Paris-avtalen, viser rapport. Foto: Marit Hommedal / SCANPIX
PARIS-AVTALEN: Norges utslipskurs er ikke på linje med nivaet av globale utslippskutt som skal til for å nå målene i Paris-avtalen, viser rapport. Foto: Marit Hommedal / SCANPIXVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Norges olje- og gassproduksjon er på kollisjonskurs med Paris-avtalen. Det kommer fram i en rapport laget av klimatenketanken Oil Change International.

I rapporten konkluderes det med at landets planlagte olje- og gassproduksjon for årene framover ikke er forenlig med retningen man må ta for å nå Parisavtalen.

I september i fjor kom en global rapport om karbonbudsjett i henhold til Parisavtalen. Den rapporten konkluderte med at de potensielle karbonutslippene fra olje, gass og kull i verden over i dag, ville gi oss en oppvarming på mer enn 2 grader.

Nå har Oil Change utført egne nasjonale studier og Norge er første land ut. Denne nasjonale rapporten om Norge lanseres i dag. Dagbladet har fått tilgang til rapporten, hvor det blant annet står følgende:

«Norges utslippskurs med foreslåtte og prosjekterte nye olje- og gassfelt er ikke på linje med nivået av globale utslippskutt som skal til for å nå klimamålene fra Parisavtalen».

GLOBALE UTSLIPP: Grafen viser grad av endring av globale utslipp innenfor et spekter på 1,5- eller 2-gradsscenarier, sammenlignet med utslipp fra norske
utbygde eller ikke-utbygde olje- og gassfelt. Foto: Oil change interntional
GLOBALE UTSLIPP: Grafen viser grad av endring av globale utslipp innenfor et spekter på 1,5- eller 2-gradsscenarier, sammenlignet med utslipp fra norske utbygde eller ikke-utbygde olje- og gassfelt. Foto: Oil change interntional Vis mer

Fryse leieavtaler og tillatelser

Samtidig kommer det fram at Norges foreslåtte og prosjekterte nye olje- og gassfelt vil føre til 150 prosent mer utslipp enn hva tilfellet er fra felt som er i drift i dag. Det kommer også fram i rapporten at Norge er verdens sjuende største eksportør av utslipp.

Det oppfordres til at Norge fryser ytterligere leieavtaler eller tillatelser til nye olje- og gassutvinningsprosjekter og forplikter seg til å sette i gang en kontrollert nedbygging av industrien

- Dette betyr én ting: vi må slutte å lete etter olje og gass. Det er ingen som mener at vi skal skru igjen kranene i morgen, men å slutte å lete er det minste man kan gjøre. En utfasing av industrien må gjøres kontrollert, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Hun ber nå norske politikere ta ansvar.

- Uansett hvem det blir som styrer landet etter valget må de se på hvordan man kan få til en kontrollert utfasing. Nå skyver politikerne debatten foran seg.

- Vi må slutte å lete

Lundberg mener rapporten vider betydningen av utslipp fra norsk olje- og gassproduksjon og at den understreker viktigheten av å fase ut oljeindustrien.

- Denne rapporten viser tydelig at vi må slutte å lete og slutte å lyse ut nye lisenser. Vi kommer aldri til å finne en ny næring som vil gi oss like stor inntjening som olje, men vi kommer ikke til å gå under av den grunn, sier Lundberg.

Greg Muttitt i Oil Change International mener Norge bør gå foran som et godt eksempel.

NATURVERNFORBUNDET: Silje Ask Lundberg er leder i Naturvernforbundet. Hun ønsker utfasing av olje- og gassindustrien. Foto: Naturvernforbundet
NATURVERNFORBUNDET: Silje Ask Lundberg er leder i Naturvernforbundet. Hun ønsker utfasing av olje- og gassindustrien. Foto: Naturvernforbundet Vis mer

- Den globale klimakrisen krever et presedenssettende lederskap, noe vi er overbevist om at Norge kan levere. Men først må landet ta et oppgjør med planene om å fortsette letingen og utbyggingen av nye olje- og gassfelt – en utvikling vi ser at er uforenelig med Paris-målene, skriver han i en e-post.

Han fortsetter:

- Norge har vært et forbilde i sin forvaltning av naturressurser og velstanden som fulgte med det fossile brenslet. Nå er det på tide å bruke det same framsynet til å gå over til en økonomi som ikke avhenger av å profittere på klimaendringer, sier Mittett.

2 gradersmålet

Det overordnede målet med Parisavtalen er å «holde økningen i gjennomsnittlig global temperatur godt under 2 grader over førindustrielle nivåer», men samtidig å arbeide for å begrense temperaturøkningen ytterligere til 1,5 grader.

For å gjøre det mulig å nå dette målet sikter partene i avtalen mot en topp i utslippene av klimagasser «så snart som mulig».

Etter at toppen er nådd, er målet at utslippene skal synke raskt nedover mot «balanse» mellom utslipp og fjerning av klimagasser i siste halvdel av århundret.

Rapporten baserer seg på tall fra det Internasjonale Energibyrået, FNs klimapanel og norske Rystad Energy.