Leirskredet i Gjerdrum

Rasårsaken kan ligge i dokumentene

NGI stilte i 2005-2006 detaljerte krav for å stabilisere det rasfarlige boligområdet på Ask i Gjerdrum. Utbygger sier han har fulgt dem til punkt å prikke. Men noen sluttrapport foreligger ennå ikke.

KATASTROFE: Leirraset i Gjerdrum har krevd flere menneskeliv. Et omfattende sikringsarbeid ble beskrevet som nødvendig for å sikre området før området ble utbygd. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
KATASTROFE: Leirraset i Gjerdrum har krevd flere menneskeliv. Et omfattende sikringsarbeid ble beskrevet som nødvendig for å sikre området før området ble utbygd. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Norges Geotekniske Institutt (NGI) la første nyttårsdag ut på nettet det de mener er alle rapportene de har laget om boligfeltet Nystulia, der det dødbringende raset gikk i romjula.

Først laget det private selskapet i 2003 «Reguleringsplan for Ask sentrum – ROS analyse med tiltaksplan» for Gjerdrum kommune. Dette er en risiko-og sårbarhetsanalyse, der det framgår at pga betydelig rasfare kan området ikke bygges ut uten stabiliserende tiltak.

FORTSETTER: Søket etter overlevende i Gjerdrum forsetter mandag 4. januar. Video: Madeleine Liereng. Reporter: Øystein Andersen Vis mer

Siden ble NGI leid inn av utbygger - både som geoteknisk prosjekterende for tiltak som skulle hindre ras, og som kontrollerende selskap for de samme tiltakene knyttet til boligfeltet i Nystulia.

Til sammen åtte tekniske notater fra årene 2005-2006 beskriver detaljert hvilke tiltak som må gjennomføres for å sikre området før bygging. De viktigste tiltakene er:

  • Avlastning / avgravning av høyere terreng for å redusere belastning
  • Oppfylling av lavereliggende terreng og ravinedal for å virke som en motfylling eller motvekt for et eventuelt skred.
  • Erosjonssikring av Fjellstadbekken / Tistilbekken
GJERDRUM: Se de nye bildene fra rasområdet i Gjerdrum. Video: NTB Vis mer

Ingen sluttrapport?

Utbygger Odd Sæther i Gjerdrum Boliger forsikrer Dagbladet om at hvert eneste rasforebyggende råd fra NGI er fulgt til punkt og prikke, helt ned til størrelsen på drenerende stein i fyllingene.

Men det er ikke publisert noen sluttrapport som viser at tiltakene faktisk er gjennomført i tråd med NGIs råd. Utbygger bekrefter at NGI også var leid inn som kontrollerende foretak.

- De dokumentene vi har lagt ut på nettsidene våre er alt vi har av dokumentasjon for byggefeltet per nå. I morgen kommer vi til å gå gjennom vårt fysiske arkiv for å se om det finnes ytterligere relevante dokumenter, sier NGIs kommunikasjonssjef Øydis Ulrikke Castberg til Dagbladet søndag.

Hun ber om forståelse for at NGI først og fremst er opptatt av å bistå NVE i akuttfasen, og at det derfor kan ta noe tid å se om de har flere relevante dokumenter.

I dokumentene som er lagt ut, skriver NGI at det er de som har kontrollen i anleggsperioden i 2005-2006. Men i pressemeldingen som ledsager publiseringen, tas følgende forbehold:

«Forutsatt at sikringstiltakene ble gjennomført, ble stabiliteten i området forbedret.»

Kommunen har ansvaret

- Det er kommunen som har ansvaret for at boligområder er rassikret. Kommunen har alltid ansvar for å bruke sin kunnskap om dette og stille riktige krav. Men ansvaret i byggesaksprosessen er i realiteten i stor grad lagt til private ved at de er «ansvarlig søker»/«ansvarlig foretak» osv, påpeker dosent Fredrik Holth i juridiske fag ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, ekspert på plan- og bygningsloven.

Kommunen har sjelden kompetanse til å stille krav om konkrete rassikringstiltak selv, men må stille krav til utbygger om dette, eller kjøpe inn kompetanse når de bygger ut selv.

- Vår rolle begrenser seg til å stille krav i en byggetillatelse, og eventuelt kontrollere om de foretak som skal prosjektere og kontrollere rassikring har kompetansen til å gjøre det. Vi gjennomfører også tilsyn, sier teknisk sjef i Gjerdrum kommune, Berit Adriansen.

GJERDRUM: Innsatsleder for helse, Fridtjof Heyerdahl, uttrykker bekymret for tiden som har gått i redningsaksjonen som har nå pågått i fire dager. VIDEO: NTB Vis mer

Ingen geolog

Hun bekrefter at Gjerdrum kommune ikke har noen ansatt geolog eller egen geoteknisk kompetanse på ras, og derfor er helt avhengig av ekstern kompetanse.

- Det vi gjør er å påse at alle fagområdene er dekket av et ansvar som må ligge hos et foretak. Så sjekker vi om foretaket har kompetanse til å gjøre det de vil ha ansvar for, forteller Adriansen.

Hun sier kommunen i stor grad støtter seg på NVE, men er helt på det rene med at det er kommunen som har ansvaret for rassikker boligbygging.

- Ja, det har vi. Det er vi som har vedtakskompetansen. Vi må gjøre en egen vurdering også.

Byggesaksforskriften ble endret i 2010, slik at det ikke lenger er tillatt at samme foretak skal prosjektere og kontrollere (egne råd), slik det skjedde i Nystulia.

Fredrik Holth mener dette er fornuftig:

- Dette er en fornuftig regelendring fordi det øker tillit til systemet og sikrer en mer forsvarlig systeminnretning, gjennom at man ikke kontrollerer seg selv, sier han.

Venter på dokumenter

På grunn av evakueringen og et lite digitalisert arkiv har heller ikke kommunen tilgang på alle relevante dokumenter knyttet til utbyggingen ennå. Når disse gjøres tilgjengelig, vil man få svar på om kommunen har stilt de nødvendige krav og avkrevd tiltakshaver (utbygger) svar på om rassikringen er gjennomført som den skal.

- Politiet har opprettet en undersøkelsessak og vi prioriterer å få over alle relevante dokumenter til dem så snart som mulig, sier Adriansen.

Så sent som søndag kveld deltok hun i en kommunal delegasjon som gjorde nytt, raskt dokumentsøk i det evakuerte kommunehuset. De kommunalt ansatte ble da ekskortert av Heimevernet og Brannvesenet.

- Alle rådene fra NGI er fulgt opp, forsikrer utbygger Odd Sæther i Gjerdrum Bolig på sin side. Men heller ikke han kan foreløpig legge fram dokumentasjon på at så er tilfelle.

- Jeg er selv evakuert og har derfor ikke har tilgang på dokumenter som bekrefter hva som er uført, sier Sæther til Dagbladet.

BESØKTE: Kongen og dronningen besøkte Olavsgaard hotell og snakket om rasulykken i Gjerdrum. Video: NTB Vis mer

Kan gi noen svar

Gjennomgang av dokumenter de kommende dager og uker blir viktig for å kartlegge årsaken til det dramatiske leirraset i Gjerdrum. Dokument-gjennomgangen vil også omfatte andre utbyggings- og landbrukssaker, samt alle andre tiltak i nabolaget til raset, som kan ha påvirket stabiliteten i grunnen.

Spørsmålene blir igjen: Har kommunen stilt de riktige kravene og har utbygger/tiltakshaver fulgt dem opp ved hjelp av foretak med den rette kompetansen?

I NVEs landsomfattende kvikkleirerapport fra 2005, utarbeidet av NGI, heter det at «de aller fleste større kvikkleireskred de siste 20-30 årene er utløst av menneskelige aktiviteter».

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer