Rasende på Erna

Regjeringen skal behandle asylsøknader på 48 timer. Advokatforeningen er rasende.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no) Ordningen ble satt i verk 1. januar og er ment å bruke mot såkalte grunnløse asylsøkere. Men Den Norske Advokatforening er svært skeptisk til nyordningen og mener asylssøkeres rettssikkerhet svekkes.

Merkelig framgangsmåte

I et brev til kommunal- og regionalminister Erna Solberg (H), kritiserer foreningens leder Helge Aarseth saksbehandlingsprosedyrene som er innført og måten prosedyrene er satt i verk, uten noen form før ordinær høring eller innhenting av synspunkter fra organisasjoner som arbeider opp mot behandling av asylssøknader.

- Vi reagerer meget sterkt på at det i en så viktig sak som dette, hvor det gjennomføres en viktig kursendring i asylssøkeres rettigheter, ikke har vært noen høring forut for innføringen av 48-timersprosedyrene, sier Arild Humlen til Dagbladet.no.

Han leder lovutvalget for asyl- og utlendingsrett i Den Norske Advokatforening.

Svekkede rettigheter

Den Norske Advokatforening har følgende ankepunkter mot nyordningen:

Det kan være vanskelig å innhente, fremskaffe eller tilveiebringe nødvendig dokumentasjon eller bevis til støtte for søkernes påberopte grunnlag for asyl innen for en tidsperiode på 48 timer.

Det kan være vanskelig å etablere et tilstrekkelig tillitt og trygghetsforhold mellom advokat og asylsøker i løpet av to døgn. Dermed kan også viktige elementer i søknadsgrunnlaget gå tapt.

Rask behandling kan føre til økt risiko for standariserte behandlinger, som ikke i tilstrekkelig grad sikrer individuell behandling.

Asylsøkere mangler en rett til domstolsprøving og utsatt iverksettelse av eventuelle negative vedtak med den nye 48-timersordningen.

Kritisert

FNs Høykommissær for Flyktninger og menneskerettighetsorganisasjonen Human Right Watch har har tidligere kritisert en lignende nederlandsk asylbehandlingsordning. Men denne ordningen hadde ga asylsøkerne langt flere rettigheter enn den nye norske 48-timerprosedyren. Blant annet bruker nederlenderene to til tre uker på saksbehandlingen og asylsøkerne kan få prøvd negative vedtak på søknaden sin for retten. I tillegg utsettes vedtaket til saken er rettslig prøvd, skriver Den Norske Advokatforeningen i brevet til Erna Solberg.

- De asylsøkerne som hevdes å være grunnløse asylsøkere blir gruppert noe som lett føre til stigmatisering, sier advokat Arild Humlen.

Han mener Erna Solberg må avslutte 48-timersordningen inntil prosedyrene som er innført har gjennomgått en forsvarlig saksbehandling hvor alle parter høres før tiltaket eventuelt iverksettes.

<B>KRITISERER:</B> Advokatforeningen er sterkt kritiske til at Erna Solberg skal kaste ut grunnløse asylsøkere innen 48 timer.