- FÅR 160 MILL. FOR LITE: - Oslos barnevernsbarn er mindre verdt enn barnevernsbarn andre steder i landet, sier finansbyråd i Oslo, Robert Steen (Ap), som mener hovedstadens barneverntjenester er grovt underfinansiert. 
Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen/NTB Scanpix
- FÅR 160 MILL. FOR LITE: - Oslos barnevernsbarn er mindre verdt enn barnevernsbarn andre steder i landet, sier finansbyråd i Oslo, Robert Steen (Ap), som mener hovedstadens barneverntjenester er grovt underfinansiert. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen/NTB ScanpixVis mer

Raser over «grov underfinansiering»: - Oslos barnevernsbarn er mindre verdt enn andre barnevernsbarn

Finansbyråd Robert Steen mener barneverntjenestene i Oslo er pengetaperne.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): - Oslos barnevernsbarn er mindre verdt enn barnevernsbarn andre steder i landet, sier finansbyråd i Oslo, Robert Steen (Ap), til Dagbladet.

Da det fylkeskommunale barnevernet ble statliggjort i 2004, beholdt Oslo finansieringsansvaret for andrelinjebarnevernet selv, mens tjenesten i andre kommuner er levert og finansiert av Bufetat.

Oslo har både det faglige og finansielle ansvaret selv, og er blitt kompensert gjennom rammetilskudd.

Finansbyråden mener barneverntjenestene i hovedstaden har vært grovt underfinansiert i en årrekke. På bakgrunn av tall som ble framlagt i Kommuneproposisjonen i forrige uke, kan Steen nå presentere et regnestykke som tallfester denne underfinansieringen.

- 160 mill. mer I Kommuneproposisjonen blir det redegjort for et prøveprosjekt som har pågått siden 1. april i kommunene Alta, Nøtterøy og Røyken. De tre kommunene har fått økt finansieringsansvar for sine barneverntjenester, og blir kompensert for dette med en økning i rammetilskuddet.

- Plutselig fikk vi se tall på hvor mye disse kommunene nå får i tilskudd fra april og ut året. Bevilgningen til Oslo i 2016 ville vært 160 millioner kroner mer enn hva Oslo får i 2016, dersom Oslo skulle fått finansiert sitt ansvar for barnevern på samme måte som disse forsøkskommunene, sier Steen.

Arbeiderpartipolitikeren mener Oslo i årevis har sakket akterut på dette feltet. Steen viser til at barnevernsbevilgningene over rammetilskuddet siden 2004 «i all hovedsak kun er blitt prisjustert, mens bevilgningen til Bufetat har vokst kraftig».

Finansbyråden mener dette har skjedd på tross av at store deler av veksten i barnebefolkningen i samme periode har kommet i Oslo. Veksten i Oslo (0-19 åringer) har vært på 25 prosent, mens tilsvarende tall for resten av Norge har vært på 4 prosent.

Frykter for kvaliteten - Grovt sett betyr det at bevilgningen har økt der barnetallet har vokst lite og stått stille der barnetallet har økt. Min frykt er at underfinansierte barneverntjenester i Oslo går ut over kvaliteten, sier Steen.

Han viser til at det er Barne- og likestillingsdepartementet som har ansvar for å sørge for vekst i tilskuddet blant annet som følge av demografiske endringer.

- Historien har imidlertid vist at departementet gjennomgående favoriserer satsinger på Bufetat, uten å tilgodese Oslo. Prinsipielt bør en satsing på Bufetat følges av en tilsvarende satsing på barneverntilskuddet til Oslo, da Oslo i all hovedsak løser de samme oppgavene som Bufetat gjør, påpeker Steen.

Oslo kommune fikk etter politiske møter med departementene gjennomslag for at bevilgningen bør demografijusteres for barnetallveksten, og fra 2015-2016 ble rammen justert for faktisk vekst i barnetall siste år. Rammen ble imidlertid ikke justert for barnetallsveksten de foregående 10 åra.

- Oslo kommune mener derfor barnevernstjenestene i Oslo er grovt underfinansiert. Vi mener Stortinget i forbindelse med arbeidet med revidert nasjonalbudsjett for 2017 bør vurdere å rette opp denne urimeligheten, sier finansbyråden.

Ikke på linje - Oslo kommune har stor vekst i befolkningen og behovet for barneverntjenester. Etter dialog med Oslo kommune har vi sett at det har vært grunn til å legge om finansieringen, slik at det særskilte tilskuddet til Oslo kommune økes tilsvarende den prosentvise veksten i antall barn under 18 år. I statsbudsjettet for 2016 blir Oslo kommune derfor kompensert tilsvarende veksten i barnebefolkningen, sier statssekretær Kai-Morten Terning i Barne- og likestillingsdepartementet.

Han erkjenner at tilskuddet siden 2004 i hovedsak har vært prisjustert. I statsbudsjettet for 2015 ble hovedstadstilskuddet økt med 10 millioner kroner.

Terning er likevel ikke på linje med finansbyråden som mener Oslos barneverntjenester er grovt underfinansiert.

- Oslo kommune har et helhetlig ansvar for barnevernet og kan dermed se alle tiltakstyper i sammenheng. Dette øker handlingsrommet for kostnadseffektive tiltak og forebygging, sammenlignet med andre kommuner og staten, som har ansvaret for hver sin del av barnevernet. Vi ser for eksempel at veksten i antall barn med omsorgstiltak fra 2003 til 2012 har vært lavere i Oslo kommune enn i resten av landet, sier statssekretæren.

- Uheldig - Siden Oslo selv bestemmer over inntaket i andrelinjebarnevernet, ville det være uheldig om staten også skulle kompensere andrelinjebarnevernet i Oslo kommune for aktivitetsvekst. Det ulike ansvaret som tilligger henholdsvis Oslo kommune og Bufetat innebærer at ulike prinsipper bør ligge til grunn for finansieringen av tjenestene, sier Terning som mener Oslo ikke uten videre kan sammenlikne seg med forsøkskommunene.

- Forsøkskommunene er kompensert for økt oppgave- og finansieringsansvar gjennom en økning i rammetilskuddet, beregnet med utgangspunkt i Bufetats kostnader til de oppgavene som er overført under forsøket. Tilskuddsandelen er deretter beregnet ut fra kostnadsnøkkelen for barnevern.

- Forsøkskommunene blir altså ikke kompensert ut i fra hvilke kostnader de har hatt til barnevern i foregående år, sier Terning.

KRITISK: Finansbyråd i Oslo, Robert Steen (Ap), mener hovedstadens barneverntjenester er blitt underfinansiert i en årrekke. Her sammen med  byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo Rådhus.  Foto: Bjørn Langsem
KRITISK: Finansbyråd i Oslo, Robert Steen (Ap), mener hovedstadens barneverntjenester er blitt underfinansiert i en årrekke. Her sammen med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo Rådhus. Foto: Bjørn Langsem Vis mer