- Rasjonell innenfor eget univers

- Breivik skiller seg ut med ekstrem massevold, sa terrorforsker Brynjar Lia.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): - Det er mange likheter mellom tiltalte og andre terrorister, sa terrorforsker Brynjar Lia, da han vitnet under 22. juli-rettsaken i dag. Lia arbeider ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og er ekspert på islamsk militant terrorisme. Likevel mente han det var flere ting som skiller Breivik fra andre terrorister.

- Det er et stort gap mellom valg av voldsnivå, og den politiske og militære konteksten handlingen foregår i, sa Lia. Han viste til at det mest sentrale dilemmaet for terrorister er å klare å rekruttere tilhengere med vold.

- Rasjonel innenfor eget univers - Det er ingen god boklanseringsstrategi å utøve så grov vold i en kontekst som ikke virker meningsfull for flere. Vi har ikke andre tilefeller hvor en terrorist har brukt så ekstrem vold for å markedsføre et uredigert og uferdig manus, sier Lia. Samtidig sa han at Breivik framsto som rasjonell «innenfor hans eget univers».

- Breivik argumenterer med at aksjonen ikke ville vekke nok oppmerksomhet. I dette ligger det en viss rasjonalitet. Men som jeg sa tidligere: Det er stor forskjell på oppmerksomhet, forståelse og interesse for det faktiske budskapet og hva fokuset nå har blitt: Nå er fokuset kun på den uforståelige voldsbruken, sa Lia, som mener graden av vold gjør at Breivik ikke vil klare å få mange sympatisør.

At terroren rammer offentlige institusjoner eller bygninger er ikke uvanlig, men det er langt sjeldnere at de rammer for eksempel departement, fordi disse bygningene ofte er svært godt beskyttet, fortsatte han. Lia viste til at terrorforskningen ikke har gode tall på hvor mange terroraksjoner som er rettet mot barn og unge, men understreket at de fleste terrorbevegelser tar avstand fra dette, i frykt for å miste sympati.

- Utøya skiller seg kraftig fra annen terrorisme, slo han fast.

Ensom ulv Lia sa også under vitnemålet at «ensom ulv»-terrorisme har blitt mer vanlig siden begynnelsen av 90-tallet.  Lia viste til at en forsker har kategorisert 198 angrep fra «ensomme ulver» mellom 1968 og 2010. Angrepene har vært i 15 land, hvor de fleste av dem har vært i Vest-Europa, USA og Canada. Bak angrepene var det 88 gjerningspersoner.

- «Ensom ulv»-terrorisme har lange tradisjoner i det høyreekstreme miljøet, sa Lia.
 
Breiviks terroraksjon skiller seg fra de fleste andre gjennom graden av voldsbruk, forklarte Lia, som også trakk fram det uvanlige i at terrorangrepet ikke skjedde innenfor rammene av en eksisterende væpnet konflikt.