Raskere behandling

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Justisminister Odd Einar Dørum har pålagt Utlendingsdirektoratet å hurtigbehandle søknader om asyl fra russiske og baltiske statsborgere. Hensikten er å demme opp for det justisministeren kaller asylkriminaliteten. Det beste man kan si om dette er at hensikten er god. For øvrig bryter tiltaket med det aller meste av det vi har av grunnleggende prinsipper i rettspleien.
  • Det mest grunnleggende er at enhver er uskyldig til det motsatte er bevist. Dette prinsippet gjelder allment og individuelt. Det er ikke adgang til å kvalifisere i forhold til nasjonalitet, hudfarge eller rase. Ved å pålegge UDI å hurtigbehandle søknader fra russere og baltere som et tiltak for å begrense kriminalitet, stempler justisministeren alle russere og baltere som potensielle kriminelle. Norge har en viktig felles grense mot Russland. Presidenten i Norges Røde Kors, tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg, har beskrevet denne grensen som det skarpeste skillet i verden mellom rikdom og fattigdom. Dørum bidrar til at alle som kommer inn i Norge over denne grensen, uansett ærend, kan bli betraktet med særlig mistenksomhet.
  • Om vi får være så fri og rådgi justisministeren i denne saken, vil vi be ham trekke dette spesifikke pålegget tilbake med en passende unnskyldning. Deretter burde han utstede et direktiv om at alle asylsøknader skal hurtigbehandles slik at ingen må vente i asylmottak i månedsvis. Vi finner det ganske sjokkerende at justisministeren kan geberde seg slik at han knyttes til et stemplende begrep som «asylkriminalitet». Det rammer absolutt alle som søker asyl eller sitter i asylmottak, ofte etter å ha flyktet fra krig og lidelse. De fortjener ikke å få sin situasjon knyttet til «kriminalitet».
  • Det kan gi en viss popularitet hos noen å framstå som effektiv og handlekraftig slik Dørum her prøver på, men tiltakene avslører at justisministeren har en urovekkende mangel på evne til å holde fast ved grunnleggende prinsipper om rettssikkerhet og likebehandling.