Raskere behandling

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Politiet i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger etablerer nå spesialenheter som skal korte ned tida det tar å behandle straffesaker mot særlig aktive kriminelle, såkalte gjengangere. Det er bra med tiltak som reduserer behandlingstida i hele strafferettspleien. Belastningen ved en langvarig etterforskning og deretter mer ventetid før tiltale blir reist, er forhold som ofte gir redusert straff når dom omsider faller. Sammen med lange soningskøer er dette forhold som gir strafferettspleien dårlig omdømme.

De nye politienhetene kan bidra der etterforskningsfasen er flaskehalsen. Vi håper domstolene er i stand til å følge opp, og at det er soningsplasser til de som blir kjent skyldige. Men gjennom hele saksbehandlingen skal det være en ufravikelig forutsetning at rettssikkerhet og tiltaltes rettigheter ikke svekkes. Vi vil verken ha ekspressetterforskning eller hurtigdomstoler som går på akkord med de helt grunnleggende prinsippene i rettspleien.

Der noe prioriteres og tildeles større ressurser, må oftest noe annet nedprioriteres. Både i politiet og domstolen er det derfor nødvendig å kvalitetssikre de nye tiltakene slik at verken etterforskning eller pådømming av andre saker blir forsinket eller stopper. Allmennpreventivt er det et åpent spørsmål om det er viktigst å stoppe og dømme førstegangsforbryteren, eller gjengangeren. Hensikten med rask behandling av saker mot gjengangere er blant annet å redusere antallet lovbrudd. Politiet har mistanke om at gjengangerne står bak flere forhold enn de tiltales og dømmes for. Rask domfellelse og soning vil dermed virke forebyggende.

Politiet i Trondheim og Stavanger har foreløpig mest erfaring med raskere saksbehandling. I Trondheim er målet å etterforske sakene ferdig i løpet av tre dager. Gjenganger-enheten i Stavanger har vært virksom i denne måneden. Nøkkelen ligger i et godt samspill mellom politiet, retten, forsvarere og kriminalomsorgen. Vi regner med at både Politidirektoratet og Justisdepartementet følger opp disse reformene og vurderer alle sider av dem.