Raskere hjelp til voldsofrene

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Justisminister Aud-Inger Aure vil sikre at voldsofre får erstatning raskere enn tilfellet er i dag. Hun vil trygge voldsofrenes rettigheter ved å foreslå at de blir skrevet i lovs form, ikke bare som en instruks.
  • Vi stiller oss bak tanken, slik den er lansert, om at ofre med rettigheter til erstatningsbeløp fra staten skal slippe å vente urimelig lenge på utbetalinger de har krav på. Den offentlige erstatningen til voldsofre er ikke for tort og svie, men skal være et hjelpende bidrag til dekning av reelle tap og konkrete utlegg som skyldes et straffbart overgrep. Ofrene har ikke automatisk rett til erstatning. Slik må det fortsatt være. Staten må holde fast ved at den verken strafferettslig eller økonomisk fritar overgriperen for ansvar ved at den kommer offeret til unnsetning på denne måten. Hensikten er å hindre at offeret blir påført ekstra belastning ved utgifter til behandling, tapt arbeidsfortjeneste og liknende, fordi det ingenting er å hente hos overgriperen.
  • Det er et dilemma at et saktegående rettsvesen ofte bruker lang tid før det slår fast om det foreligger et straffbart overgrep, mens skaden og de økonomiske konsekvensene som rammer offeret, inntreffer umiddelbart. Her er det mulig å tenke seg ulike forskutteringsordninger, men det bærer preg av lappverk. Justisministeren har signalisert at hennes mål også er å effektivisere saksbehandlingen ved domstolene. En oppgradering av etterforskningsleddet og domstolene slik at voldssakene kan avklares og pådømmes vesentlig raskere enn tilfellet er i dag, ville samtidig forkorte behandlingstida for saker om erstatning til voldsofrene.
  • Det er et faktum at rettskverna maler langsomt i Norge, noe som blant annet kommer til syne ved uakseptabelt lange varetektstider. Den lille usikkerheten vi føler i forhold til justisministerens utspill om voldsofrenes stilling, er om hun arbeider utfra en visjon om framtidas rettspleie, eller om hun driver reparasjon der det ligger såkalt «gode saker» å gripe fatt i.