Raskest mulig

Etter at uhellskommisjonen i Jernbaneverket i helga la fram sin foreløpige rapport, er det reist kritikk både fra NSB-leder Osmund Ueland og fra medierepresentanter. Men er den berettiget?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Direktør Ueland ville ha ventet av hensyn til den drepte togføreren på nordgående lokaltog fra Hamar og hans pårørende. Det er et viktig hensyn som må bli tatt med i den totale vurderingen. Men i sin kritikk vurderer ikke Ueland dette hensynet opp mot det behovet de andre pårørende, og alle hans kunder som er passasjerer i NSBs mange tog, har på informasjon. De krever å få vite alt det man vet, så raskt som det er mulig.

  • For hva er alternativet? At uhellskommisjonen lot være å trekke noen konklusjon, selv om de foreliggende informasjoner gjør dette mulig? Eventuelt at man konkluderte, men valgte å holde konklusjonen hemmelig? Jerbaneverkets uhellskommisjon har i sin rapport vært nøye med å understreke at kommisjonen ikke avgjør skyld eller feller noen dom. Den understreker at den rapporterer sine funn etter tekniske prøver av signalanlegget på Rørosbanen og i dataanlegget ved toglederstasjonen i Hamar.
  • Så blir det hevdet at det er dette Jernbaneverket har interesse av å legge fram for å legge premissene for NSBs egen uhellskommisjon, for den regjeringsoppnevnte og uavhengige granskingskommisjonen og for politiets etterforskning. Slike påstander inneholder alvorlige anklager mot Jerbaneverket som det ikke er gjort forsøk på å bevise. Det er politiets etterforskning som skal avklare om det foreligger straffbare forhold som kan føre til at tiltale blir reist. Eller, med andre ord, om noen kan sies å ha «skyld» i forbindelse med ulykken. Det gjelder selvsagt ikke bare togføreren på nordgående tog, men i aller høyeste grad hans overordnete i NSB, helt opp til direktør Ueland og NSBs styre. Og det gjelder de ansvarlige i Jernbaneverket, opp til direktør Steinar Killi og hans overordnete, som er samferdselsministeren. Ut fra den moderne holdning til ulykker og uhell som ikke nøyer seg med det upresise begrepet «menneskelig svikt», men også gransker system, rutiner og holdninger i organisasjonen, står nå Ueland, Killi og Fjærvoll både under etterforskning og gransking.
  • Ved katastrofer som togkollisjonen på Åsta oppstår det lovmessig en informasjonskrise. De pårørendes behov for rask og riktig informasjon er en viktig side av dette. Informasjonen overfor allmennheten er en annen. Den siste skjer gjennom mediene, og det er etter hvert en sikker erfaring at mest og riktigst mulig informasjon, så raskt som mulig, er den eneste farbare vei. Vi har inntrykk av at den er blitt fulgt opp ved denne tragedien. Både NSB, Jernbaneverket, redningsmannskap og politi hadde tilgjengelige og godt informerte talspersoner på selve skadestedet ved Åsta stasjon. En mengde skriftlig informasjon ble raskt gjort tilgjengelig på medienes forespørsel med henvisning til offentlighetsloven. Gjennom dette er svært mye viktig kritikk kommet til overflaten, spesielt gjennom innsynet i Jernbanetilsynets rapporter og korrespondansen med Jernbaneverket. Og det er blitt avdekket at det var Arbeiderpartiet og Høyre som i 1997 dannet flertall for å utsette utbyggingen av et system for automatisk togstopp på Rørosbanen.
  • Dette er informasjon som allmennheten, og spesielt NSBs kunder, har krav på når en stor ulykke er skjedd. Direktør Ueland har opptrådt riktig og klokt i det aller meste han har foretatt seg etter denne ulykken ved å prioritere de pårørende, de som ble skadd og sin egen organisasjon. Men ønsket om å overstyre Jernbaneverkets uhellskommisjon til å holde sine konklusjoner tilbake, var enten en tilgivelig feil eller et utilgivelig forsøk på å skaffe seg kontroll over informasjonen.
  • Jernbaneverkets uhellskommisjon har ikke fordelt skyld, bare formidlet hva den hittil har funnet. Spørsmålet om hvorfor nordgående tog kjørte på rødt, står fortsatt ubesvart. Kanskje skyldes det noe Ueland har ansvaret for? Eller Steinar Killi. Eller Dag Jostein Fjærvoll. Også det vil vi vite straks konklusjonen er mulig å trekke.