Rasmussens grep

Samme mann skal hindre flyktninger i å komme til Danmark og sørge for dansk solidaritet i verden.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

FREMSKRITTSPARTIET

og Carl I. Hagen har ofte hentet legitimitet til innvandringspolitikken fra den danske regjeringen. Nå kan han og partiet ha fått en ny anledning til å si: La oss gjøre som danskene! I sin regjeringsrokade denne uka har statsminister Anders Fogh Rasmussen gitt flyktning- og integrasjonsminister Bertil Haarder over 10 milliarder bistandskroner fra Utenriksdepartementet. Flyktning- og asylpolitikken er altså slått sammen med bistandspolitikken.

PIA KJÆRSGAARD

og Dansk Folkeparti er ikke uventet begeistret, fordi «samme minister nå kan knytte integrasjon med mer støtte til flyktninger i nærområder og til hjemsendelse av avviste asylsøkere». Haarder bekrefter at det å styrke flyktningenes nærområder får høy prioritet.

Dette har skapt uro i hjelpeorganisasjoner og blant politiske motstandere. Hovedprinsippet i dansk bistandspolitikk har vært at pengene skal gå til å bekjempe verdens fattigdom, ikke flyktningproblemene. Kritikerne er engstelige for at regjeringen vil ta av midlene til fattige for å hindre at flyktninger kommer til Danmark; at fattigdomsbekjempelse blir mikset med dansk asylpolitikk. Avisa Politiken skriver dessuten at samarbeidet mellom Haarders ministerium og Danmarks statlige utviklingsorganisasjon, Danida, til tider har vært svært dårlig. En av motsetningene handler nettopp om nærområdestrategier.

STATSMINISTER

Fogh Rasmussen har gjort det til en spesialitet å angripe embetsstanden i ulike departement, det vil si alle ekspertene, men regjeringsrokaden har trolig bare hatt et overordnet mål: Å stå best mulig rustet foran neste valg. To andre endringer skal bidra til det, nemlig opprettelsen av et eget departement for familie- og forbrukerpolitikk. Det skal sikre barnefamilienes stemmer, mens den overraskende utnevnelsen av Connie Hedegaard til miljøvernminister appellerer til det politiske sentrums dannede borgerskap, det som er hevet over flyktningpolitikkens smuss og kulturkampens bitre feider. Hedegaard er en populær TV-journalist og kommentator. Men skal Fogh Rasmussen score på andre områder, må det være ro om innvandringspolitikken.

DERFOR KUNNE

han ikke sende Bertil Haarder til Brussel som EU-kommisær. Ingen andre enn Haarder kan komme helskinnet fra en jobb som skal hindre flyktninger i å komme til Danmark, samtidig som han skal sørge for dansk solidaritet i verden. Han står imot Europarådets menneskerettighetskommissær Alvaro Gil-Robles som mener danskene bryter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og motsatt holder han Pia Kjærsgaard noenlunde i sjakk, blant annet ved å avvise hennes siste krav om hjemsendelse av flere «utlendinger», fordi de er for dyre for velferdsstaten.