Raymond Johansen:
- Høyre truer med å stanse hele Oslopakke 3

Byrådsleder Raymond Johansen mener Høyre og Venstre setter hele Oslopakke 3 i spill når de krever at veitunneler skal prioriteres høyere.

Oslo  20181120.
Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) la tirsdag fram planen for kollektivtrafikk i Oslo på Linderud T-banestasjon.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Oslo 20181120. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) la tirsdag fram planen for kollektivtrafikk i Oslo på Linderud T-banestasjon. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpixVis mer

Det er full splid mellom byrådet og opposisjonen om den betente bompengesaken.

Fremskrittspartiet fremmet i dag forslag om å skrote hele Oslopakke 3, som gir milliardinvesteringer til kollektivutbygging i hovedstaden, mens Høyre og Venstre mener byrådet begår brudd på avtalen når arbeidet med Røatunnelen starter neste år.

- Skyver på veitunnel

Oslopakke 3 er en avtale mellom Oslo og Akershus (snart Viken) og staten, der staten og bilistene sprøyter inn milliarder av kroner i massiv utbygging i kollektivtrafikken.

Men i Oslopakke 3 ligger også noen veiprosjekter, blant annet Røatunnelen, som ifølge avtalen er planlagt påbegynt i 2020.

- Høyre og Venstre truer nå med å stanse hele Oslopakke 3 for en tunnel som er under planlegging. Det bør bekymre også dem som bor på Røa. For uten Oslopakke 3, så stanser alle store vei- og kollektivprosjekter. Jeg minner om at Høyre har styrt Oslo i 18 år uten noe annet enn fagre løfter for alle på Røa. I motsetning til dem, har vi satt i gang planlegging av tunnelen, sier Raymond Johansen.

Høyre og Venstre viser til følgende punkt i avtalen om Oslopakke 3:

«Det forutsettes at planleggingsarbeidet for Røatunnelen videreføres, slik at prosjektet igangsettes og finansieres med Oslopakke 3 midler senest fra 2020.»

I neste fireårsperiode går 98 prosent av bompengene til andre ting enn veiprosjekter, blant annet fordi byggingen av Røatunnelen ikke er planlagt påbegynt.

- Avtalebrudd

Høyres Oslo-topp Eirik Lae Solberg sier til Dagbladet at byrådets handlingsplan, som altså ikke inkluderer Røa-tunnelen, ikke følger opp avtalen.

- Dette er et avtalebrudd, slår Lae Solberg fast, som også ber om et møte med Raymond Johansen og Arild Hermstad for å diskutere det de omtaler som en alvorlig situasjon.

Raymond Johansen mener imidlertid at arbeidet er i full gang, men at det krever mer planlegging.

- Røatunnelen er et komplisert prosjekt midt i et boligområde. Det er fremdeles ikke avklart om det bør bygges en kort eller lang tunnel. Vi er opptatt av at færrest mulig blir berørt og vi ønsker å unngå å rive bolighus på Røa når tunnelen bygges. Nå vil vi ha en skikkelig utredning av tunnelløsningen og få en kvalitetssikret pris før vi går i gang med bygging. Det er helt i tråd med vanlig praksis og overhodet ikke noe brudd på avtalen, slår Johansen fast.

- Pinlig av Høyre

Hvis ikke Oslopakke 3 følges opp av Oslo, så kan også de statlige milliardene bortfalle. I så fall stanser arbeidet med Fornebubanen, forbedring av t-banen og andre kollektivprosjekter.

- Det som bør bekymre Oslofolk er at Høyre og Venstre nå setter en rekke andre store kollektivprosjekter i Oslo i fare. Vi har sendt fram vårt forslag til årets prioriteringer i handlingsprogrammet som bystyret skal ta stilling til neste onsdag. Hvis Høyre og Venstre stemmer ned forslaget som nå ligger på bordet, så sier de også nei til videre planlegging og utbygging av Fornebubanen, ny t-banetunnel, innkjøp av nye trikker og utbygging av trikkelinjer som nå skjer over hele byen.

- Hvis ikke Oslo stiller opp med sin andel til disse prosjektene, så risikerer vi at Staten trekker sitt bidrag, slik de nå har gjort i Drammen, Skien og Arendal. Det spillet Høyre og Venstre nå har satt i gang er derfor meget dramatisk for Oslo. Det virker som om Høyre har fått panikk av Bompartiets gode målinger i Oslo og truer med å felle hele Oslopakke 3 på en ikke-sak. Jeg kjenner ikke lenger igjen styringspartiet Høyre. Dette er pinlig, sier byrådsleder Raymond Johansen.