LUKKEDE DØRER: Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe har begjært lukkede dører for den neste bolken av Jensens forklaring. Dette forhandles nå om - bak lukkede dører.Reporter: Trym Mogen. Video: Nicolai Delebekk / Dagbladet Vis mer Vis mer

Reagerer etter navnbruk i Jensens forklaring: - Han gjorde det med vilje

Jensen begynte å forklare seg om da han møtte Cappelen, så ble dørene lukket.

Eirik Jensen startet i dag sin frie forklaring for Borgarting lagmannsrett. Der gikk han først gjennom oppveksten og sitt innholdsrike politiliv.

Pressen og offentligheten fikk være til stede fram til Jensen begynte å forklare seg om 1993 - året han møtte Gjermund Cappelen, som da hadde blitt vervet som informant.

Borgarting lagmannsrett hadde før den tid avgitt en kjennelse på at alt som omhandlet konkrete operasjoner og navn i informantvirksomheten skulle behandles for lukkede dører av hensyn til liv og helse.

- Balanserer på et knivsegg

Men kort tid før dørene ble lukket, snakket Jensen om åra fra 1991 - 1995, der han også nevnte et navn. Spesialenheten-aktor Guro Glærum Kleppe reagerte umiddelbart.

- Vi bruker nå omtale av operasjoner og navn. Måten å omtale på nå strider med kjennelsen som er avsagt. Det er bedre å holde dette bak lukkede dører i stedet for å balansere på et knivsegg, sa Glærum Kleppe før retten tok pause.

I pausen begjærte Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe lukkede dører.

- Jeg begjærte lukkede dører fordi Jensen begynte å komme inn på konkrete operasjoner og navn som helt klart strider mot kjennelsen fra lagmannsretten og som åpenbart ikke kunne gå for åpen rett.

- Gjorde det med vilje

- BIIP-BIIP: – Det var et tidspunkt her da det glapp ut et navn, og både Spesialenheten og Cappelen glapp ut og Jensen bare sa "ok, biip-biip", sier Dagbladets kommentator Martine Aurdal i vår direktesending. Reporter: Trym Mogen. Kommentator: Martine Aurdal. Video: Emilie Rydning / Dagbladet Vis mer

- Reagerte du umiddelbart?

- Cappelen reagerte umiddelbart. Han reagerte lenge før jeg og Kaja (medforsvarer Kaja de Vibe Malling, journ. anm.) rakk det. Han hørte det på navnet med en gang, sier de Vibe.

- Har dere noen formening om det var intensjonelt?

- Jeg har en klar formening om at Jensen gjorde det med vilje. Det ble ikke nevnt i hans frie forklaring i tingretten. Dette ble gjort for å ramme Cappelen, sier han.

- Det er uheldig at de Vibe knytter denne personen til Cappelens informantvirksomhet i det offentlige rom. Jeg kan ikke kommentere det nærmere, sier Jensens forsvarer John Christian Elden til Dagbladet.

Jensen sa selv i retten at hendelsen var en glipp.

- Da sier vi biip-biiip, sa Jensen i sin forklaring.

VILT POLITILIV: Jensen har nå oppsummert en del av hans omfattende politiliv før han møtte Gjermund Cappelen. Politiet var ute på gata der de harde, kontante og satte grenser, forteller Jensen.Trym Mogen. Kommentator: Martine Aurdal. Video: Emilie Rydning / Dagbladet Vis mer

- Ikke forstått av tingretten

Jensen fikk forklare seg fritt om hendelsen bak lukkede dører.

Eirik Jensen forklarte seg før dette i detalj om hvordan Oslo-politiet vervet og behandlet informanter. Hans forsvarer John Christian Elden sier til Dagbladet at det var viktig for Jensen å fortelle om denne type virksomhet for at lagmannsretten kan forstå det.

- Retten har besluttet lukkede dører når det går på informantvirksomhet fra Cappelens side. For Jensens del er det viktig å gi en sammenhengende forklaring til lagmannsretten, men aller helst vil han at også offentligheten skal få vite om nettopp kontakten mellom de to, hvorfor de hadde mye kontakt og hvor viktig kilde Cappelen var for politiet og Jensen, sier Elden til Dagbladet.

ÅPNE DØRER?: Borgarting lagmannsrett avgjør i dag tidlig om Eirik Jensens frie forklaring skal gå for lukkede dører, delvis lukkede dører eller åpne dører. Reporter: Trym Mogen. Kommentator: Sindre Meldalen. Video: Emilie Rydning / Dagbladet Vis mer

- Oslo tingrett forsto ikke denne delen av politiets arbeid. Det er viktig for oss å opplyse om nå. Flere nye vitner som er kalt inn vil også belyse dette temaet i retten, sier Elden til Dagbladet.

- Ingen instruks

Jensen brøt informantinstruksen i sin kontakt med Gjermund Cappelen, ved at han møtte ham alene og at han ikke dokumenterte møtene. Han forklarte i dag hvorfor han var opplært slik.

- Vi hadde ingen informantinstruks. Det ble en bestilling at vi skulle utfordre lovverket selv på dette tidspunktet i mitt politiliv. Det er slik at du kan skrive så mye regler og instrukser du vil, men de må forankres i virkeligheten og la seg praktisere i alle forhold, sier Jensen.