Norsk barnevern og menneskerettighetene

Reagerer skarpt på agentens beskyldninger

Sentrale stortingspolitikere reagerer på advokat Marius Emberlands påstander om Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

SVARER PÅ SPØRSMÅL: Kjell Ingolf Ropstad (Krf) svarer Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) på beskyldningene mot EMD, i Stortinget. Video: Stortinget.no Vis mer
Publisert

- At Regjeringsadvokaten sier Menneskerettsdomstolen har konstruert ting å ta Norge på fordi de ønsker å komme til den konklusjonen at det er noe galt med den norske barnevernspraksisen, er oppsiktsvekkende. Dette var foruroligende lesning, på mange plan.

Det sier stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av Familie- og kulturkomitéen, Åslaug Sem-Jacobsen.

EMD-AGENT: Advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten representerer Norge i Strasbourg. Foto: Vidar Ruud/NTB
EMD-AGENT: Advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten representerer Norge i Strasbourg. Foto: Vidar Ruud/NTB Vis mer

Onsdag omtalte Dagbladet et foredrag advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten holdt 6. november, på et fagseminar i regi av FOSAP, Foreningen for sakkyndige psykologer.

Alvorlig påstand

Emberland snakket om de mange norske barnevernssakene i Den europeiske manneskerettsdomstol (EMD), i kraft av at han er Norges EMD-agent og prosessfullmektig for den norske stat i Strasbourg.

Særlig følgende påstand Emberland kom med om EMD i sitt foredrag for barnevernspsykologene får sentrale politikere til å reagere:

- Det går nesten ikke an å oppfylle de kravene EMD selv stiller, fordi hvis alt er på plass ut fra de kriteriene de selv har satt, så er det uansett ikke bra nok, for da er det noe annet de tar det på. Og hvis det ikke er noe de kan ta det på, så konstruerer de ting de kan ta det på, fordi de ønsker å komme til den konklusjonen at det er noe galt med den norske barnevernspraksisen, uttalte Emberland under foredraget.

Slakter prosessen da Trudes sønn ble adoptert bort. - Dette er kronbeviset Vis mer

Kritisk

Åslaug Sem-Jacobsen synes det er problematisk om dette også er holdningen fra regjeringens side til det rettslige arbeidet som foregår i en så viktig internasjonal domstol som EMD.

Senterpartirepresentanten stilte derfor barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) spørsmål om regjeringsadvokatens uttalelser under Stortingets budsjettdebatt torsdag (se video øverst i denne saken).

- Jeg lurer på om det å ha en slik holdning til tidligere og kommende dommer er en unnskyldning for alle sakene Norge har tapt og tydeligvis kommer til å tape i EMD. Eller er det et konkret angrep på innholdet i og medlemmer av domstolen? Og hva har dette å si for de som har vunnet over Norge i barnevernssaker så langt? spør Sem-Jacobsen.

Hun understreker at det ville være et stort problem dersom regjeringsadvokatens «beskrivelse av holdninger og agenda i domstolen faktisk stemmer».

BARNEVERN: Statsminister Erna Solberg uttaler seg om de nye barnevernsdommene. Video: NTB Scanpix. Vis mer

- Respektløse

- Jeg ønsker meg en tydeliggjøring av regjeringens syn på EMD. For hvor skal nordmenn som mener at norske myndigheter har krenket menneskerettighetene deres henvende seg, om regjeringen ikke anerkjenner EMD-domstolen? sier Sem-Jacobsen.

Arbeiderpartiets Kari Henriksen i Familie- og kulturkomitéen på Stortinget innleder med at hun «finner det vanskelig å ta stilling til utsagn som er framsatt i lukkede møter».

- Det jeg kan si, er at jeg tror og tar det for gitt at Regjeringsadvokaten tar disse saken på det dypeste alvor og behandler dem med den respekt barna og deres foreldre fortjener.

Henriksen påpeker at det er Stortinget som lager lovene og som har lagt vekt på at både hensynet til barnets beste og foreldrene skal tillegges vekt i barnevernssaker og at barnas stemme skal høres.

- Regjeringens advokater bør ikke være respektløse overfor dem sakene handler om og de rettsprosessene Norge har sluttet seg til, verken på interne møter eller i offentligheten. Det forventer jeg at alle som representerer Norge i disse saken forholder seg til, sier Henriksen.

ARBEIDERPARTIET: Stortingsrepresentant Kari Henriksen mener borgerlig politikk øker forskjellene, skaper større ulikhet og mer utenforskap. Video: Stortinget Vis mer

- Kan ikke skjønne

Høyre-representant Kristin Ørmen Johnsen leder Stortingets familie- og kulturkomité.

- Vi må ta det som kommer fra Strasbourg på høyeste alvor. Jeg kan ikke skjønne at EMD skal ha en agenda eller ha en interesse av å «straffe» Norge, og kan ikke se at det er grunnlag for å hevde det, sier Ørmen Johnsen.

Selv er hun glad for de signalene domstolen i Strasbourg har gitt Norge gjennom flere fellende barnevernsdommer.

- Vi har hatt behov for å justere vår praksis. Jeg er glad for at barnevernet nå er kommet på den politiske agendaen og blir diskutert. Kanskje trengte vi noen dommer fra EMD for å komme dit. Jeg tror det, sier Ørmen Johnsen.

BEHANDLES: Høyesterett behandler tre barnevernssaker etter fem dommer mot Norge i Strasbourg. Vis mer

«Internt seminar»

I Dagbladet onsdag framholdt Marius Emberland at han uttalelser falt under et internt seminar, der han snakket fritt og muntlig.

Videre ga han følgende forklaring:

- Jeg har ikke sagt at EMD har en «agenda». I noen av sakene uttaler domstolen seg mer kritisk om norsk barnevern enn det synes å være grunnlag for, og oppstiller så strenge krav at de i praksis kan være vanskelige å oppfylle. Og så er det en refleksjon at når EMD ikke direkte vil kritisere substansen, så kritiserer de i stedet prosessen, selv når den har vært i samsvar med kravene domstolen stilte i storkammerdommen fra september 2019, sier Emberland og utdyper:

- Dommere vil i enkelte tilfeller velge å underspille forhold som ikke støtter konklusjonen. Denne «konstrueringen» pekte staten også på i storkammeranmodningen fra juni i år, som er offentlig tilgjengelig og som Dagbladet er kjent med.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer