Realisme og partidemokrati

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I Gro Harlem Brundtlands regjeringstid haglet karakteristikkene mot SV fra Ap-hold om SVs «drømmeverden» og lillesøsterpartiets «virkelighetsfjerne holdninger» til verdens vanskeligheter. Nå befinner partiet seg midt i «virkeligheten». Det har regjeringsansvar og står bak beslutninger som blant annet innebærer at norske styrker kan komme i krigshandlinger i Afghanistan. Naturlig nok er tonen fra Ap en annen. Arbeiderpartiet trenger SV for å ha regjeringsmakt og innflytelse. Ap innrømmer at SV har innflytelse på alle felter av regjeringens politikk. Og Ap\'s frontfigurer er nesten mer lojale mot SV enn mange SV-ere er overfor sin egen leder.

Det er uttrykk for en politisk og kulturell forskjell på Ap og SV. Ap er det sentralstyrte, statsbærende partiet med streng disiplin og lav takhøyde for meninger i strid med de vedtatte. SV er oppstått som en protest mot tukten innad i Ap. Helt siden SF ble stiftet i 1961, som en utbryterfraksjon fra Ap, har venstresosialistene hatt et annet syn på verden, på farene som truer, på virkemidlene for å oppnå fred enn Ap. SV er i sin opprinnelse og i sitt vesen et antiautoritært parti. Der får meningene fritt spillerom også etter at flertallsvedtak er fattet. Der fortsetter kampene etter at våpenhvilen har inntruffet. Ut fra et demokratisk synspunkt er det herlig og befriende. Og man skulle tro at de vedtak partiet gjør er bedre forankret i medlemsmassen enn i partier hvor lojalitetsbånd oppfattes som lenker rundt halsen.

Men i SV har ethvert vedtak bare gyldighet til det oppstår en ny situasjon. Beslutningen om å styrke norsk deltakelse i ISAF-styrkene i Afghanistan står å lese i Soria Moria-erklæringen som landsstyret i SV har godkjent. Når det i dag er behov for et ekstraordinært landsstyremøte i SV, er det fordi mange i SV er uenige i det opprinnelige kompromisset. De tror ikke på fred i Afghanistan ved hjelp av militære midler. De tror ikke terror kan bekjempes med norske eller amerikanske spesialstyrker. Det er legitimt. Men det synspunktet vil ha størst gjennomslagskraft i en regjering der SV deltar og der partiet står samlet bak sin leder.