Redaktørforeningen: Et tap for det frie ord

- Dommen er et tap for det frie ord og den frie debatt, sier generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening. Han understreker imidlertid at et sterkt mindretall i Høyesterett la større vekt på paragraf 100 enn på straffelovens paragraf 135a. Det skal vi ta med oss i vårt videre arbeid, sier Øy.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det er ganske oppsiktsvekkende å registrere forskjellen i perspektiv mellom de to vota i Høyesterett. Flertallet er opptatt av straffelovens bestemmelser mens mindretallet vektlegger de forfatningsmessige prinsipper, sier Øy. Han tror ellers ikke dommen vil bety noen innskrenkninger i pressefolks arbeidsmuligheter, men minner om ytringsfrihetens betydning som bærebjelke i et demokratisk samfunn.

- Etter dette må presseorganisasjonene intensivere sitt arbeid inn mot kommisjonen som vurderer en endring i Grunnlovens paragraf 100, sier Nils E. Øy.

Mer nyansert

- Da byretten dømte Kjuus, var reaksjonene i norsk presse noe forskjellige. Noen mente det var en gledelig dom, andre tok prinsipielt avstand fra den mens atter andre under tvil mente byrettens dom var feil, sier generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold til NTB. Han understreker at ytringsfriheten er et umistelig gode, men det som strider mot rettssikkerhet og menneskeverd bør ikke automatisk få en beskyttelse i forfatningen, sier Kokkvold.

- Selvsagt skal ytringsfriheten gjelde også for avvikere, men den bør ikke benyttes til å svekke alt det ytringsfriheten er en del av. Det er et større og mer aktuelt problem for ytringsfriheten at norske pressefolk i dag risikerer tiltale og straff for å fortelle en sannhet dersom sannheten samtidig oppfattes som injurierende, sier Kokkvold.

Sejersted: Dommen viktig

- Ytringsfrihetskommisjonen vil selvsagt studere denne dommen nøye, men jeg kan ikke kommentere Høyesteretts avgjørelse før jeg har lest premissene, sier professor Francis Sejersted. Han har i over ett år ledet arbeidet i den store kommisjonen som skal legge fram sin endelige innstilling sommeren 1999.

Sejersted minner om at kommisjonen spesifikt skal vurdere paragraf 100 i Grunnloven og ikke de forskjellige bestemmelser i straffeloven. Derimot utelukker han ikke at nye kommisjoner vil måtte gjøre det når arbeidet i ytringsfrihetskommisjonen er avsluttet.