Redd Barna slår alarm om Refstad mottak: - Situasjonen er kritisk

300 barn på fem ansatte med enslige mindreårige asylsøkere som hovedoppgave dagtid.

 TAR MANGE MINDREÅRIGE:  UDI sier at det vil bruke ekstraordinære driftsmidler for å utvide kapasiteten til Refstad mottak. Arkivfoto: Tore Meek / Scanpix
TAR MANGE MINDREÅRIGE: UDI sier at det vil bruke ekstraordinære driftsmidler for å utvide kapasiteten til Refstad mottak. Arkivfoto: Tore Meek / ScanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Tidligere i september varslet vergene om kaotiske forhold rundt enslige mindreårige asylsøkere i Norge.

Nå peker Redd Barna på Refstad transittmottak på Bjerke i Oslo - et mottak som tar i mot både voksne og mindreårige asylsøkere.

Der er det, ifølge organisasjonen, 300 enslige mindreårige mellom 15 og 18 år i øyeblikket.

Samtidig oppgir UDI at mottaket er bemannet med fem arbeidere med hovedansvar for mindreårige på dagtid, fire på kveldstid og to nattestid.

- Umulig oppgave Dette mener Line Hegna, kommunikasjonssjef i Redd Barna, er en umulig oppgave for de ansatte ved Refstad.

- Det er helt kritisk. Dette er barn på flukt og mange av dem har traumatiske opplevelser bak seg. Vi er redde for at de ikke skal bli oppfulgt, at ingen skal ta seg tid til å snakke med dem og at flere av dem kommer til å flykte, sier Hegna.

Kommunikasjonssjefen legger vekt på at kritikken deres ikke er rettet mot UDI, som driver mottaket gjennom underentreprenøren Hero, men mot regjeringen og politikerne bak dagens asylpolitikk.

Mener UDI mangler ressurser Per august 2015 hadde UDI mottatt 1956 søknader fra barn under 18 år. Hegna mener at UDI ikke har nok ressurser til å ta i mot sin del av disse.

- UDI og arbeiderne på mottaket gjør så godt de kan, men de er ikke blitt gitt gode nok rammevilkår. Vi mener at det forsvarlige antallet voksne per enslige mindreårige asylsøkere burde være en per fem barn, sier Line Hegna og legger til at hun aller helst skulle ha sett at gruppa ble flyttet helt over til Barnevernet.

Barnevernet har for øyeblikket ansvaret for de enslige mindreårige asylsøkerne som er under 15.

- Der har de et minstemål på hvor mange arbeide ansatte som skal ha barnefaglig kompetanse. Det skulle vi gjerne ha sett at de hadde på mottakene også, men for øyeblikket er kravet bare at de skal ha en med kompetansen per mottak. Det er for lite, sier Line Hegna til Dagbladet.

Jobber med å korte ned køen Statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i Justisdepartementet sier at mye av køen i landets transittmottak er knyttet til politiets registrering av nye asylsøkere og oppretting av nye asylplasser.

- I år har det kommet veldig mange søknader, både fra voksne og fra enslige mindreårige asylsøkere. Derfor jobber vi med å utvide kapasiteten på begge disse områdene. UDI har nylig lagt ut et anbud på 7500 asylplasser og vi jobber med å effektivisere registreringen hos politiet, sier Kallmyr.

På spørsmål om hva som gjøres for å øke den barnefaglige kompetansen i mottakene, svarer Kallmyr at departementet vil prioritere nye plasser og å begrense køene til mottaket først.

- Behandlingen bør skje etter transitt Han mener at målet må være at de av barna som har traumatiske opplevelser bak seg får behandling når de har fått plass på et mottak for enslige mindreårige asylsøkere.

- Hvor lenge må de vente på det?

- Bearbeidelsen skal normalt skje på relativt kort tid. Når det gjelder midlene til UDI har de fått bevilgninger til å gå utenfor budsjett. Dette har vi gjort for at de skal slippe å gå til Stortinget for å be om ekstra ressurser hver gang de opplever stor pågang, sier Kallmyr.

- Ikke bare de 5 Med tanke på situasjonen på Refstad mottak legger Kallmyr vekt på at dette ikke kun er et transittmottak der de tar i mot enslige mindreårige, men også voksne asylsøkere.

Ifølge både Kallmyr og UDI tar de øvrige ansatte, det vil si de som ikke har bemanningsbeskrivelse der hovedansvaret er enslige mindreårige, også sin del av jobben med de 300 enslige mindreårige asylsøkerne på Bjerke.

- Skal styrke mottaket UDI skriver til Dagbladet i en epost at Refstad, på tross av å normalt ikke fungere som et transittmottak for enslige mindreårige, oppfyller de kravene som stilles til et slikt mottak.

- Personalet på Refstad er erfarne og godt trente når det gjelder å jobbe med enslige mindreårige og andre sårbare, og består blant annet av miljøarbeidere. I tillegg har vi allerede styrket bemanningen med flere mennesker med barnefaglig kompetanse den siste tiden.  Vi kommer allikevel til å styrke Refstad med ekstraordinære driftsmidler over helgen, skriver presserådgiver Therese Bergwitz-Larsen til Dagbladet i en epost.

Mottaket har også utlyst en stilling for en miljøarbeider med barnefaglig kompetanse på Refstad.